Strona główna 0_Slider Przebudowa śródrynkowego budynku dłużej i drożej

Przebudowa śródrynkowego budynku dłużej i drożej

7

Zupełnie nowa informacja turystyczna na parterze, a kolejne piętra udostępnione organizacjom pozarządowym. Właśnie tak ma wyglądać dotychczas zaniedbany i opuszczony budynek Rynek 39-40 po zakończeniu przebudowy. Pierwotnie planowano, że remont potrwa do końca maja 2019 roku. Prace wciąż jednak trwają i mają zakończyć się pół roku później niż przewidywano. Konieczne okazało się także zlecenie dodatkowych robót za 1 mln 291 tys. złotych.

W wybudowanym w latach 1975-1980 budynku przez lata swoje siedziby miały redakcje lokalnych mediów, później pojawiły się tu biura poselskie i senatorskie oraz prywatne firmy. Na parterze przez długi czas funkcjonowały księgarnia i restauracja. Przez ostatnie lata większość pomieszczeń na trzech kondygnacjach budynku stała jednak pusta. Dla wielu najemców nie do przyjęcia były bardzo wysokie koszty ogrzewania oraz brak windy. Poprawę sytuacji ma przynieść modernizacja, na realizację której – w ramach zadania połączonego z przebudową ulicy Siostrzanej i sąsiadującego z nią podwórza – miasto otrzymało 6,5 mln złotych unijnego dofinansowania.

16 maja 2018 roku rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji w świdnickim Rynku. – Budynek ten musiał przejść modernizację. Kompleksowy remont, który wykonuje firma SIRBUD-MINARI obejmował m.in.: prace rozbiórkowe i porządkowe, roboty instalacyjne, wodno – kanalizacyjne i CO, wykonanie nowych przyłączy elektrycznych, podział na lokale, montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Obiekt przystosowany został dla osób niepełnosprawnych, dzięki zamontowaniu windy – wylicza Magdalena Dzwonkowska z Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Zgodnie z zawartą przez miasto umową, na ten cel przeznaczono ponad 4 mln 413 tys. złotych. Prace w ramach udzielonego zamówienia miały potrwać do 25 maja 2019 roku.

fot. Wiktor Bąkiewicz/UM Świdnica (zdjęcie udostępnione przez prezydent Świdnicy 22 sierpnia 2019)

6 czerwca 2019 roku świdnicki magistrat poinformował o zamiarze przeprowadzenia negocjacji z dotychczasowym wykonawcą robót. Jak stwierdzono w uzasadnieniu dotyczącym zamiaru udzielenia zamówienia z wolnej ręki, „podczas realizacji robót budowlanych w budynku Rynek 39-40 wystąpiła konieczność sporządzenia dokumentacji projektowej zamiennej do projektu podstawowego wraz ze sporządzeniem ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w konsekwencji projektu budowlanego zmian, a także dokumentacji projektowej aranżacji wnętrza obiektu. W związku z powyższym zaistniała potrzeba dostosowania aktualnego stanu robót budowlanych do obu projektów, co związane jest z ze zwiększonym zakresem prac budowlanych. Charakter i zakres wprowadzonych zmian dotyczy wszystkich aktualnie realizowanych robót budowlanych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, podłoży betonowych, ścian i podziałów funkcjonalnych pomieszczeń„.

Jak dodano, „nie jest (…) możliwe takie wyodrębnienie robót budowlanych, które stanowiłoby odrębną całość techniczno-użytkową, dla której możliwe byłoby wykonanie tych robót przez innego wykonawcę i wyegzekwowanie w przyszłości warunków gwarancyjnych. Ponadto zlecenie tych prac innemu Wykonawcy, niż obecny wiązałoby się z poniesieniem nieuzasadnionych kosztów ekonomicznych, a więc w związku z tym udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki jest uzasadnione obiektywnie z przyczyn technicznych„. 25 czerwca 2019 roku miasto podpisało kolejną umowę ze spółką SIRBUD-MINARI, która otrzyma 1 mln 291 tys. złotych za realizację wymienionych robót. – Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa listopada br. – dodaje rzecznik świdnickiego magistratu.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Dariusz Nowaczyński