Strona główna 0_Slider Nowy parking w „urzędniczym zagłębiu”? Miasto chce, by pozostałe instytucje wsparły budowę

Nowy parking w „urzędniczym zagłębiu”? Miasto chce, by pozostałe instytucje wsparły budowę

12

Prezydent Świdnicy podziela opinię o konieczności budowy nowego parkingu w rejonie ulic Okulickiego, Skłodowskiej-Curie, Bora Komorowskiego oraz Fieldorfa. Wnioskował o to jeden ze świdnickich radnych, wskazując na problemy ze znalezieniem wolnego miejsca w sąsiedztwie mieszczących się tam obiektów administracji państwowej i samorządowej. Dalsze kroki zależeć będą jednak od rozmów między miastem a pozostałymi instytucjami.

Na terenie miasta Świdnicy odczuwalny jest powszechnie deficyt miejsc parkingowych. W sposób szczególny dotyka on obszarów, w których skoncentrowane są obiekty administracji państwowej oraz samorządowej, stanowiące centra obsługi obywateli. Takie centrum powstało w okręgu ulic: Gen. Leopolda Okulickiego, Marii Skłodowskiej Curie i Tadeusza Bora Komorowskiego, gdzie mają siedzibę takie instytucje jak: Urząd Skarbowy, Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe, Sąd Okręgowy oraz Urząd Miejski. Liczba zlokalizowanych miejsc parkingowych jest w tym obszarze niewystarczająca. Istnieje natomiast możliwość złagodzenia tego deficytu miejsc parkingowych poprzez dobudowanie kolejnych stanowisk postojowych na placu (obecnie terenie zielonym) bezpośrednio przyległym do obiektu Starostwa Powiatowego – wskazywał radny Tomasz Kempa w złożonej interpelacji.

Podkreślał przy tym, że rozbudowa parkingu na tym obszarze wpłynęłaby na sprawniejszą obsługę osób załatwiających sprawy w poszczególnych urzędach. Z opinią tą zgadza się prezydent Świdnicy. – Wzrost liczby zarejestrowanych pojazdów powoduje, że problem ze znalezieniem wolnego miejsca parkingowego jest kłopotliwy. Szczególnie jest to odczuwalne w rejonie gdzie zgromadzone są duże jednostki administracji publicznej – potwierdza Beata Moskal-Słaniewska w odpowiedzi na propozycję radnego.

Już wiele lat temu powstały pierwsze koncepcje zagospodarowania terenu zielonego pod parking. Niestety, ale zadanie to powinno być finansowane nie tylko przez Gminę Miasto Świdnica, ale również przez pozostałe zainteresowane jednostki takie jak Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy czy Sad Rejonowy. Argumentem do tego, aby wymienione wyżej jednostki dofinansowały budowę parkingu jest to, że służy on przede wszystkim pracownikom i petentom tych urzędów. Dowodem na to jest to, że w godzinach popołudniowych parking ten jest prawie całkowicie pusty. Dotychczasowy brak zainteresowania ze stron tych instytucji spowodowało, że zadnie to nie zostało zrealizowane – wyjaśnia prezydent. – Biorąc pod uwagę, że ostatnie rozmowy w sprawie finansowania odbyły się kilka lat temu, wystosuję propozycję do ww. podmiotów o powrót dyskusji na temat budowy parkingu. Mam nadzieję, że tym razem rozmowy będą owocne i uda się porozumieć w sprawie wspólnego finansowania inwestycji.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułTrwają prace budowlane na cmentarzu komunalnym
Następny artykułCo? Gdzie? Kiedy? Weekendowy kalendarz wydarzeń