Strona główna Wydarzenia Bankructwo konsumenckie – co to takiego?

Bankructwo konsumenckie – co to takiego?

0

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, przewidzianym dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, które popadły w długi. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć każdy, kto stał się niewypłacalny. Zadaniem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie Kowalskiego, dlatego w toku postępowania może dojść do częściowego lub całkowitego umorzenia długu. Trzeba jednak pamiętać, że dotyczy to jedynie należności, które pojawiły się przed dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W postępowaniu upadłościowym dochodzi do częściowej lub całkowitej likwidacji majątku dłużnika.

Jak ogłosić bankructwo?
Pierwszym krokiem jest złożenie w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Może to zrobić każda zadłużona osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub zaprzestała prowadzenia firmy. Koszt wszczęcia postępowania sądowego wynosi 30 zł, a wniosek musi być złożony zgodnie z formularzem określonym przez Ministra Sprawiedliwości. Sąd decyduje czy i które długi umorzy. Dodatkowo, określa plan spłaty należności wierzycielom. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeśli osoba doprowadziła do zadłużenia umyślnie lub na drodze zaniedbań. Wniosek może być odrzucony jeśli w stosunku do konsumenta prowadzono już postępowanie upadłościowe lub uchylono wobec niego plan spłat. Sąd oddali wniosek również w przypadku przedłożenia niewłaściwych dokumentów przez dłużnika lub podania fałszywych danych oraz niezłożenia wniosku jako przedsiębiorca (w przypadku wystąpienia takiej konieczności).

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej
W momencie ogłoszenia upadłości, cały majątek konsumenta staje się tzw. „masą upadłościową” i przechodzi w ręce syndyka. Konsument jest zobligowany do wydania syndykowi wszystkich dokumentów i rozliczeń dotyczących majątku. Trzeba pamiętać, że „masą upadłościową” staje się także wynagrodzenie upadłego. Syndyk sporządza inwentaryzację majątku i wyprzedaje rzeczy. Nie dotyczy to przedmiotów niezbędnych do codziennej egzystencji. Po ogłoszeniu bankructwa, konsument może zawierać tylko drobne umowy np. zakupy żywnościowe. Więcej informacji dotyczących upadłości konsumenckiej można znaleźć na: https://wyzerujdlugi.pl/upadlosc-konsumencka/. Ogłoszenie bankructwa daje możliwość rozpoczęcia nowego życia. Oczywiście wiąże się to z utratą majątku i wyrzeczeniami, ale pozwala odzyskać równowagę psychiczną i spokój. Po zakończeniu postępowania i wywiązaniu się z planu spłat, konsument ma czyste konto, bez żadnych niespłaconych należności.

Jak ogłosić upadłość firmy?
W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą, nie można mówić o upadłości konsumenckiej, ale o upadłości przedsiębiorcy. Wszczęcie takiego postępowania jest możliwe, jeśli osoba posiada majątek na opłacenie czynności sądowych i spłatę należności wierzycielom. Upadłość przedsiębiorcy można jednak przemianować na bankructwo konsumenckie jeśli osoba jest niewypłacalna i zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej.

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułPiękne bajki dla dzieci Marii Konopnickiej
Następny artykułKolejne prawa jazdy odebrane za nadmierną prędkość