Strona główna Polityka Ustalenie planu sieci szkół ponadpodstawowych i zmiany w budżecie. Zbliża się sesja...

Ustalenie planu sieci szkół ponadpodstawowych i zmiany w budżecie. Zbliża się sesja Rady Powiatu

0

Już w środę, 28 sierpnia o godzinie 16.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy rozpocznie się IX sesja Rady Powiatu Świdnickiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
5. Zgłoszenie uwag do protokołu VIII sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
c) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Świdnickiego;
d) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Świdnickiego;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego.

9. Informacje dla radnych.
10. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Obrady rady będzie można śledzić za pośrednictwem internetowej relacji udostępnionej na stronie starostwa powiatowego.

/Starostwo powiatowe w Świdnicy, opr. mn/

Poprzedni artykułStary szpital w Świdnicy: Wieloletnie naciski inspektora nadzoru budowlanego przyniosły efekt?
Następny artykułFestiwal Krzyżowa-Music i upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej