Strona główna 0_Slider Po raz szósty wbiegną na wieżę ratuszową

Po raz szósty wbiegną na wieżę ratuszową

0

Do pokonania pętla wokół Rynku, a następnie 222 schody prowadzące na taras widokowy. Przed nami kolejna edycja Świdnickiego Biegu Na Wieżę Ratuszową. Impreza zaplanowana na sobotę, 14 września odbędzie się już po raz szósty.

Do organizacji włączyło się Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wałbrzycha, które ufundowało nagrody dla zwycięzców. Dodatkowo dla pierwszych 150 zapisanych osób przewidziano piękne pamiątkowe medale. Udział w zawodach jest bezpłatny, wprowadzono limit 200 uczestników. Zapisy w dniu zawodów w godzinach 10.00 – 11.30 (Biuro Zawodów obok Informacji Turystycznej w Rynku). Start rywalizacji punktualnie w samo południe.

Regulamin VI Świdnickiego Biegu na Wieżę Ratuszową „Wejdź w Krwioobieg”

Akcja biegowa zorganizowana w ramach realizacji Programu Polityki Zdrowotnej „Samowystarczalność Rzeczypospolitej Polskiej w Krew i jej składniki na lata 2015 –2020.”

I CHARAKTER, CEL i IDEA BIEGU:
1. Udział w imprezie jest bezpłatny.
2. Głównym celem imprezy jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa poprzez event biegowy oraz popularyzacja i upowszechnienie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu oraz wypoczynku.
3. Wyłonienie najlepszych biegaczy po schodach wieży ratuszowej.
4. Aktywizacja lokalnej społeczności we wspólną szlachetną idee.
5. Powiększenie liczby aktywnych Krwiodawców.
6. Edukowanie poprzez zabawę.

II ORGANIZATORZY:
1. Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko –Jaworskie;”
2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

III TERMIN, MIEJSCE BIEGU:
1. Bieg odbędzie się 14.09.2019r.
2. Bieg na czas, zawodnicy pokonają 1 pętlę wokół świdnickiego rynku, a następnie wbiegną na Świdnicką Wieżę Ratuszową pokonując 222 schody.
3. Start zawodników co pół minuty.
4. Start biegu o godz. 12.00. Planowane zakończenie imprezy około godz. 14.00

IV ZGŁOSZENIA:
Zapisy w dniu zawodów w godz. 10.00 –11.30
Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy, w którym znajdować będzie się nr startowy.
Biuro zawodów mieścić się będzie w świdnickim Rynku obok punktu Informacji Turystycznej.
Udział w imprezie jest bezpłatny.
Maksymalna liczba osób mogących wziąć udział w biegu -200.

V PROGRAM IMPREZY:
– 10:00 –11.30 –zapisy w Biurze Zawodów
– 12:00 –14.00 – start biegu
– 14.00 –14.30 – zakończenie biegu, dekoracja zwycięzców

VI KLASYFIKACJE:
1. Prowadzona będzie klasyfikacja:
– generalna mężczyzn
– generalna kobiet.
2. Zawodnicy startują pojedynczo na sygnał dźwiękowy i gest sędziego startowego.
3. Powroty od mety w dół, ze względów bezpieczeństwa będą omówione szczegółowo bezpośrednio przed startem na odprawie technicznej.
4. Dla pierwszych 150 zapisanych osób, przewidziano pamiątkowe medale, wręczane po ukończeniu biegu.

VII UCZESTNICTWO:
Uczestnicy posiadają aktualne badania lekarskie lub podpisali formularz (dostępny w biurze zawodów, obok Informacji Turystycznej) o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
Spełniają wymogi niniejszego regulaminu.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
Podczas zapisów zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamości wiek.
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy umieszczony na piersi.
Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika.
W biegu głównym udział wziąć osoby, które ukończyły 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie podczas zapisów okazać będą musiały zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

/MDvR/