Strona główna Wydarzenia Benefity dla pracowników – kulturalna odsłona benefitów pozapłacowych

Benefity dla pracowników – kulturalna odsłona benefitów pozapłacowych

0

Programy benefitowe w zakładach pracy to codzienność, to pewnego rodzaju norma. Coraz większa grupa zakładów pracy przystępuje do różnego rodzaju programów benefitowych, chociaż bardzo duże wzięcie na pewno ma w tym względzie Kafeteria MyBenefit.

Przede wszystkim jest tak z uwagi na bardzo szeroką propozycję jak również na bardzo rzetelną obsługę swoich klientów, swoich beneficjentów. Mówiąc o owych programach korzyści, należy wyróżnić na pewno wiele różnych kategorii. Wśród nich można wskazywać na możliwości dofinansowania wyjazdów urlopowych, można wskazywać na dofinansowanie do różnego rodzaju wejść na obiekty sportowe jak i wiele innych. Benefity pozapłacowe to coś, co jest bardzo mocno cenione zarówno przez samych pracowników danej firmy jak i przez samych pracodawców. Ci ostatni bowiem nie muszą de facto wiele robić poza podpisaniem stosownej umowy oraz przelewaniem określonej kwoty doładowującej konta pracowników. Z tych środków poszczególni pracownicy mogą korzystać w określonej kwocie. Jednym z rodzajów benefitów, z których będą mogli korzystać poszczególni pracownicy, są benefity kulturalne. Wszelkiego rodzaju wejścia do obiektów kultury i rozrywki są tym elementem, który z pewnością ucieszy wiele osób.

Istotny wybór
Propozycja kulturalna, propozycja związana z benefitami kulturalnymi, która znajduje się w Kafeterii MyBenefit, jest bardzo szeroka. Poszczególne zakłady mogą zatem wybierać spośród bardzo wielu propozycji. Zanim zostanie zatem dokładnie ustalony zakres owych benefitów, warto jest wśród pracowników przeprowadzić stosowną ankietę, dzięki której będzie można poznać preferencje danej grupy pracowników. Na jakie benefity dla pracowników ci ostatni mogą zatem liczyć? Na pewno możemy tutaj wskazać na:

  • wejściówki do teatru,
  • wejściówki do kina,
  • wejściówki na koncerty,
  • wejściówki do filharmonii,
  • wejściówki na zawody sportowe,
  • wejściówki na innego rodzaju imprezy kulturalne,

Mowa jest oczywiście o bardzo konkretnych instytucjach, o konkretnych ośrodkach kulturalnych, które są popularne wśród danej grupy osób. Zazwyczaj podpisywana jest umowa na wstęp do ośrodków kulturalnych mających swoją siedzibę w tym samym miejscu co dany zakład pracy lub w jego pobliżu.

Stała współpraca
Systemy kafeteryjne w Polsce obejmują swoim zakresem bardzo wiele różnych możliwości. Warto jednak w tym miejscu podkreślić to, że Kafeteria MyBenefit proponuje coś więcej. Mowa jest mianowicie o stałej współpracy z jednym z największych portali zajmujących się dystrybucją biletów na różnego rodzaju koncerty oraz innego rodzaju imprezy kulturalne. Mowa jest o portalach Eventim.pl oraz E-bilet.pl. De facto dzięki tej współpracy pracownicy danej firmy mogą skorzystać z dostępu do wejściówek na różne imprezy odbywające się w całym kraju. Oczywiście wszystko w ramach środków udostępnionych przez swojego pracodawcę.

Na czym to polega?
Istotnym elementem jest to, jak działa ów system benefitowy? Podstawą jest oczywiście przystąpienie danego pracodawcy do danego programu. Jeśli stosowna umowa jest podpisana, to tym samym każdy pracownik ma utworzone odrębne konto. Pracodawca okresowo uzupełnia owo konto zgodnie z ustaleniami danej wysokości kwotą środków finansowych. Tym samym dana osoba ma możliwość skorzystania z owych środków między innymi właśnie na różnego rodzaju imprezy kulturalne. Cel, na jaki przeznaczone zostaną środki z konta danego pracownika zależy od niego samego. Niemniej jednak w niektórych przypadkach pracodawca może ustalić pewne limity związane z wykorzystaniem środków na ten czy też inny cel. W dużej mierze chodzi tutaj o wykorzystanie pewnej puli środków na cele turystyczne. Wśród innych celów wykorzystania środków w ramach programu kafeterii MyBenefit, królują na pewno ośrodki rekreacyjne, sportowe oraz wspomniane wyżej ośrodki kulturalne.

Docenianie swoich pracowników premiami finansowymi jest na pewno czymś bardzo ważnym. Tego elementu nie można na pewno pominąć, o tym elemencie nie można zapomnieć. Jednakże współcześnie istnieje bardzo duża tendencja do tego, aby premiować swoich pracowników właśnie poprzez przystąpienie do programu benefitowego. Ten aspekt wpływa na morale grupy pracowników, podnosi ich motywację do pracy, a tym samym ma to bezpośrednie przełożenie na osiągane w pracy rezultaty, na uzyskiwane efekty. Tym samym owe programy benefitowe jak najbardziej sprawdzają się w praktyce, a skoro się sprawdzają, to warto do nich przystąpić, warto na nie postawić, aby czerpać zyski.

Autor: redakcja MyBenefit.pl

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykuł105 lat pani Marii
Następny artykułZmierz się z bykami! Świdnickie dyktando już we wrześniu