Strona główna 0_Slider Będą nowe miejsca parkingowe w “urzędniczym zagłębiu”?

Będą nowe miejsca parkingowe w “urzędniczym zagłębiu”?

4

Z propozycją utworzenia nowych miejsc parkingowych w rejonie ulic Okulickiego, Skłodowskiej-Curie, Bora Komorowskiego oraz Fieldorfa wystąpił do władz miasta jeden ze świdnickich radnych. Jak wskazuje, mieszczą się tam liczne obiekty administracji państwowej i samorządowej, a próbujący dotrzeć w ich pobliże interesanci nagminnie napotykają problemy z zaparkowaniem swoich samochodów.

Na terenie miasta Świdnicy odczuwalny jest powszechnie deficyt miejsc parkingowych. W sposób szczególny dotyka on obszarów, w których skoncentrowane są obiekty administracji państwowej oraz samorządowej, stanowiące centra obsługi obywateli. Takie centrum powstało w okręgu ulic: Gen. Leopolda Okulickiego, Marii Skłodowskiej Curie i Tadeusza Bora Komorowskiego, gdzie mają siedzibę takie instytucje jak: Urząd Skarbowy, Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe, Sąd Okręgowy oraz Urząd Miejski. Liczba zlokalizowanych miejsc parkingowych jest w tym obszarze niewystarczająca – twierdzi radny Tomasz Kempa w interpelacji złożonej na ręce prezydent Świdnicy.

Istnieje natomiast możliwość złagodzenia tego deficytu miejsc parkingowych poprzez dobudowanie kolejnych stanowisk postojowych na placu (obecnie terenie zielonym) bezpośrednio przyległym do obiektu Starostwa Powiatowego. Plac ten w planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest do pełnienia tej roli – proponuje radny. Podkreśla przy tym, że rozbudowa parkingu na tym obszarze wpłynęłaby na sprawniejszą obsługę osób załatwiających sprawy w poszczególnych urzędach.

Czekamy na odpowiedź władz miasta.

Michał Nadolski
nadolski@swidnica24.pl