Strona główna 0_Slider Wiadomo już, kto oczyści rzekę. Zobacz Bystrzycę z góry!

Wiadomo już, kto oczyści rzekę. Zobacz Bystrzycę z góry!

3

Po miesiącu od daty ogłoszenia udało się wyłonić wykonawcę oczyszczenia brzegów rzeki Bystrzycy. Udało się uzyskać cenę niższą o 40 tysięcy złotych. Jedna z firm została wykluczona z postępowania.

Pod koniec maja świdniccy radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym “Wody Polskie”, oznaczającego przejęcie przez miasto odpowiedzialności za utrzymanie i konserwację koryta oraz nabrzeża świdnickiego odcinka Bystrzycy w 2019 roku. Podobne porozumienia zawierane są od 2016 roku, jednak tym razem uzgodniono zajęcie się także ciekami wodnymi w Parku Centralnym.

Siedem firm z całej Polski złożyło swoje oferty utrzymania brzegów rzeki Bystrzycy na świdnickim odcinku. Najtańsza opiewała na 88 577,28 zł, najdroższa na 275 231,52 zł. W tegorocznym budżecie miasta zarezerwowano na ten cel 42 tys. złotych. Całość zadania nie może kosztować więcej niż 130 tysięcy złotych. Różnicę dopłacą Wody Polskie.

26 lipca został wyłoniony wykonawca. Nabrzeżami zajmie się Wrocławski Związek Spółek Wodnych za cenę 91 666,51 złotych brutto. Niższa oferta firmy ze Skoroszyc została odrzucona. Zamawiający powziął podejrzenie, że kwota jest rażąco niska i nie ma gwarancji, że zostanie właściwie wykonany cały zakres zadań. Firma w terminie złożyła wyjaśnienia, ale nie wskazała – jak czytamy w ogłoszeniu o rozstrzygnięciu postępowania, w jaki sposób i gdzie zostanie zutylizowana biomasa.

Zgodnie z treścią umowy, prace przy utrzymaniu brzegów rzeki powinny być prowadzone do końca listopada tego roku.

/opr. asz/
Zdjęcia Dariusz Nowaczyński