Strona główna 0_Slider Mija termin składania oświadczeń w sprawie zamrożenia cen energii. Tłumy w punkcie...

Mija termin składania oświadczeń w sprawie zamrożenia cen energii. Tłumy w punkcie Taurona

3

Tylko do północy mikro i mali przedsiębiorcy, szpitale, a także jednostki samorządu terytorialnego mogą składać oświadczenia potwierdzające uprawnienie do zamrożenia cen energii elektrycznej. W związku z dużym zainteresowaniem przedłużono termin składania stosownych oświadczeń w punktach obsługi głównych sprzedawców prądu. Jak alarmują świdniczanie, w znajdującym się w Dzierżoniowie punkcie spółki Tauron tworzy się ogromna kolejka.

Jak przypomina Ministerstwo Energii, zgodnie z przepisami ustawy, zachowanie uprawnienia do stabilizacji cen prądu na poziomie z 2018 roku w II półroczu 2019 roku mają następujące grupy odbiorców końcowych: mikro i mali przedsiębiorcy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne, a także inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Odbiorców indywidualnych to nie dotyczy.

Do skorzystania z zamrożonych cen energii elektrycznej uprawnionych jest 957 szpitali, 61 402 jednostki finansów publicznych, 1 937 250 mikroprzedsiębiorstw, oraz 57 198 małych przedsiębiorstw. Jak przypomina rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, niezłożenie oświadczenia w terminie skutkować będzie brakiem możliwości utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 roku w II półroczu 2019 roku.

Oświadczenie potwierdzającego status odbiorcy końcowego należy złożyć swojemu sprzedawcy energii elektrycznej – przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z danym odbiorcą. Ministerstwo podkreśla, że złożenie oświadczenia o statusie jest konieczne, bo przedsiębiorstwa obrotu, czyli sprzedawcy prądu nie posiadają informacji, czy dany odbiorca należy do którejś z wymienionych ustawą grup.

W związku z ogromnym zainteresowaniem konieczne okazało się przedłużenie terminu składania oświadczeń. Zamiast do 27 lipca, zainteresowane podmioty mają czas do północy 29 lipca. Prawdziwe oblężenie przeżywa punkt obsługi klienta spółki Tauron mieszczący się przy ulicy Kilińskiego 47 w Dzierżoniowie, gdzie załatwienie sprawy ma wiązać się z kilkugodzinnym oczekiwaniem w kolejce. Także tam przedłużono godziny przyjmowania interesantów.

/PAP, opr. mn/

fot. Artur Ciachowski

Poprzedni artykułPowstaje Centrum Sztuk Wizualnych
Następny artykułKobieta zatrzasnęła się w toalecie