Strona główna 0_Slider Helsińska Fundacja Praw Człowieka pytała o sprawę Jakuba A. Jest odpowiedź prokuratury

Helsińska Fundacja Praw Człowieka pytała o sprawę Jakuba A. Jest odpowiedź prokuratury

11

Po doniesieniach medialnych dotyczących braku obrońcy dla Jakuba A., podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin, Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do Prokuratora Okręgowego w Świdnicy z zapytaniem, czy w tym przypadku nie doszło do naruszenia Konstytucji, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz kodeksu postępowania karnego. – Prawo do obrony Jakuba A. nie zostało naruszone – zapewnia prokurator Wiesław Dworczak.

Zapytanie w sprawie 22-latka, który przyznał się do zabójstwa i trafił do tymczasowego aresztu, trafiło do świdnickich śledczych blisko miesiąc temu. W piśmie Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji, czy podejrzanemu został wyznaczony obrońca oraz jakie działania były podejmowane w celu jego wyznaczenia, tak aby wszelkie prawa mężczyzny, wynikające z prawa krajowego oraz międzynarodowego, zostały zapewnione. Jeszcze wtedy nie podjęto decyzji o przyznaniu Jakubowi A. obrońcy z urzędu, ani o wskazaniu własnego obrońcy przez rodzinę podejrzanego.

Brak ustanowienia przez organy ścigania oraz sąd obrońcy w sprawie podejrzenia zabójstwa 10-letniej Kristiny przez 22-latka może stanowić naruszenie Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Kodeksu postępowania karnego. Należy zwrócić szczególną uwagę na Dyrektywę o dostępie do adwokata oraz Dyrektywę o pomocy prawnej, które w swoich artykułach nakładają na państwa członkowskie, w tym Polskę, obowiązek zapewnienia obrońcy przede wszystkim przed pierwszym przesłuchaniem. Brak ustanowienia takiego obrońcy może stanowić naruszenie prawa Unii Europejskiej – wskazali Danuta Przywara oraz Piotr Kładoczny z HFPC. Zwrócili przy tym uwagę na zapowiedź skierowania Jakuba A. na obserwację psychiatryczną. – Takiej osobie powinien zostać wyznaczony obrońca z urzędu w sytuacji, w której zachodzi uzasadniona wątpliwość, że mogła mieć zniesioną bądź ograniczoną poczytalność w momencie popełnienia czynu albo zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jej stan zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony.

Do uwag Fundacji odniósł się szef świdnickiej Prokuratury Okręgowej. – Podejrzany Jakub A. zarówno w chwili zatrzymania, jak też przed pierwszym przesłuchaniem w charakterze podejrzanego został pouczony o przysługującym mu prawie skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej. Bezpośrednio po zatrzymaniu zostały mu wręczone pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym, a przed przesłuchaniem w charakterze podejrzanego — pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym. Podejrzany potwierdził otrzymanie tych pouczeń składając swoje podpisy na kopiach tych pouczeń pozostawionych w aktach sprawy. Do protokołu zatrzymania osoby Jakub A. oświadczył, że nie żąda kontaktu z adwokatem. Również przed przesłuchaniem w charakterze podejrzanego oraz w trakcie tej czynności podejrzany Jakub A. nie wnosił o umożliwienie mu kontaktu z wybranym przez siebie obrońcą. Powyższe okoliczności w ocenie tut. prokuratury jednoznacznie wskazują, że prawo do obrony Jakuba A. nie zostało naruszone – tłumaczy prokurator Wiesław Dworczak.

Jak przypomina, zarządzeniem z dnia 24 czerwca 2019 roku Sąd Okręgowy w Świdnicy wyznaczył Jakubowi A. obrońcę z urzędu w osobie adw. Sebastiana Kujacza. – Ponadto, w tym samym dniu za pośrednictwem poczty elektronicznej zgłosił się do sprawy, ustanowiony przez matkę podejrzanego, obrońca z wyboru w osobie adw. Katarzyny Bórawskiej z Kancelarii Adwokackiej B-LEGAL z/s w Grębocinie. (…) Wskazać również należy, iż sytuacja majątkowa Jakuba A. pozwalała mu na ustanowienie dla siebie obrońcy z wyboru – dodaje Dworczak.

***

13 czerwca, około godziny 13.00 doszło do zaginięcia 10-letniej Kristiny z Mrowin. W godzinach wieczornych ciało dziecka odnaleziono w lesie między Imbramowicami a Pożarzyskiem. Przyczyną śmierci 10-latki były rany kłute klatki piersiowej i szyi. Podejrzewany o dokonanie zbrodni 22-letni Jakub A. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułSezon wakacyjnych remontów w świebodzickich placówkach
Następny artykułAkcja ratunkowa przy centrum handlowym w Strzegomiu