Strona główna Polityka Zarząd powiatu z absolutorium i wotum zaufania

Zarząd powiatu z absolutorium i wotum zaufania

0

Rada Powiatu Świdnickiego udzieliła zarządowi powiatu absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok. Starosta wraz z pozostałymi członkami zarządu otrzymał też wotum zaufania. Pozytywne opinie dotyczące budżetu wydały Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisja rewizyjna. Część radnych zgłosiła jednak swoje uwagi.

Budżet powiatu za 2018 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 4.044.145,03 zł przy planowanej nadwyżce 3.007.770 zł. Ze sprawozdania wynika, że prognozowane dochody ogółem w wysokości 156.139.868,46 zł zrealizowano w kwocie 153.732.896,12 zł, co stanowi 98,46% planu, z tego: dochody bieżące 1,44.716.110,90 zł, dochody majątkowe 9.016.785,22 zł. Planowane wydatki ogółem w wysokości 153.132.098,46 zł zrealizowano w kwocie 149.688.751,09 zł, co stanowi 97,75% planu, z tego: wydatki bieżące 136.985.976,08 zł, wydatki majątkowe 12.702.775,01 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 94,15 planu a ich udział w wydatkach ogółem 8,49%.

Zadłużenie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych i umów wieloletnich wyniosło 56.712.000 zł, co stanowi 36,89% wykonanych dochodów 2018 roku. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 1.842.671,70 zł.

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu (26 czerwca 2019, obraz z transmisji obrad)

Niepokoi nas wysoki poziom zadłużenia powiatu w wysokości prawie 37% dochodów, co pośrednio przyczynia się do braku środków na inwestycje. Od kilku lat mamy do czynienia z budżetami nastawionymi na przetrwanie, a nie na rozwój i inwestycje. Brakuje funduszy na podstawowe inwestycje drogowe czy oświatowe – mówił w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości radny Jacek Krzaczek.

Chcielibyśmy, aby w realizacji tegorocznego budżetu zdecydowanie dominowały pozytywne aspekty, a przychylne opinie o jego wykonaniu nie pochodziły wyłącznie ze strony radnych koalicji. Powinny być one formułowane przede wszystkim przez obywateli powiatu, nie związanymi z polityką a interesującymi się sprawami publicznymi – stwierdził radny Ireneusz Pałac odczytujący stanowisko Wspólnoty Samorządowej.

Pozytywnie o wykonaniu budżetu i działaniach zarządu wypowiedzieli się radni klubu Koalicji Obywatelskiej. – Od 7 lat ten i poprzedni zarząd powiatu nie zaciągnął ani złotówki kredytu, czy to na finansowanie inwestycji, czy też na realizowanie zobowiązań powstałych w poprzednich latach. Siedem lat temu zadłużenie procentowe zbliżało się do 60%, dzisiaj – po dzisiejszym spłaceniu obligacji – będzie ono wynosiło zaledwie 30% – zwracał uwagę wicestarosta Zygmunt Worsa ze Wspólnego Powiatu.

Za udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania głosowało 15 radnych, a 10 wstrzymało się od głosu. Za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Powiatu Świdnickiego za 2018 rok zagłosowało 16 radnych, natomiast 9 się wstrzymało. W sprawie udzielenia absolutorium „za” było 15 radnych, a 10 wstrzymało się od głosu.

/mn/

Poprzedni artykułIX Akacjowe Śpiewanie pod Ślężą już w niedzielę
Następny artykułW jakich sytuacjach warto udać się do urologa?