Strona główna 0_Slider Jak poszło gimnazjalistom i ósmoklasistom? Dziś poznali wyniki egzaminów

Jak poszło gimnazjalistom i ósmoklasistom? Dziś poznali wyniki egzaminów

0

Po raz ostatni gimnazjaliści zdawali egzamin kończący trzyletni cykl nauki, do sprawdzianu po raz pierwszy przystąpili ósmoklasiści. Uczniowie mogli sprawdzić, jak im poszło, logując się na stronach oddziałów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

CKE odchodzi od tworzenia rankingów szkół na podstawie średnich wyników egzaminów. Dyrektorzy szkół nie otrzymali gotowych wyliczeń. – Mamy jedynie średnie wyniki dla egzaminów standardowych po gimnazjum, ale to nie jest miarodajne. Średnią wraz z wynikami egzaminów niestandardowych musielibyśmy liczyć sami. Uśrednionych wyników dla ósmych klas nie ma w ogóle – mówi Małgorzata Pielach, dyrektorka SP nr 105 w Świdnicy.  Wszyscy uczniowie otrzymali kody i loginy do swoich kont z indywidualnymi wynikami egzaminu. – Jeśli mają problem z dostępem, służymy im pomocą – dodaje Małgorzata Pielach.

CKE o egzaminie ósmoklasistów z Dolnego Śląska

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji. Z matematyki uczniowie wykazali się sprawnością rachunkową – umiejętnością wykonywania prostych obliczeń oraz ich wykorzystania w sytuacjach praktycznych . Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania zjęzyka angielskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi znajdowanie określonych informacji w tekstach pisanych. Dla uczniów, którzy przystąpili do egzaminu z języka niemieckiego,najłatwiejsze okazały się zadania zamknięte sprawdzające znajomość funkcji językowych . Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie sprawdzające umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w tekście nieliterackim oraz wnioskowania (por. tutaj). Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte, w którym zdający musieli opracować strategię rozwiązania przedstawionego w nim problemu z wykorzystaniem odczytanej z rysunku zależności między długościami odpowiednich odcinków (por.tutaj). Uczniom przystępującym do egzaminu z języka angielskiego największą trudność sprawiły zadania sprawdzające znajomość środków językowych(por. tutaj). W przypadku języka niemieckiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było rozwiązanie zadania otwartego sprawdzającego znajomość funkcji językowych(por. tutaj). Zarówno w języku angielskim, jak i niemieckim dość trudne było także zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej (e-maila).

CKE o wynikach egzaminu gimnazjalistów na Dolnym Śląsku

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność analizy i interpretacji tekstów kultury. Większości gimnazjalistów nie przysporzyło również problemów zadanie z historii sprawdzające umiejętność analizy i interpretacji źródła kartograficznego. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania i interpretowania informacji przedstawionych za pomocą wykresu funkcji, a z biologii − umiejętnością planowania i przeprowadzania doświadczeń. Gimnazjaliści przystępujący do egzaminu z języka angielskiego, rosyjskiego oraz hiszpańskiego na poziomie podstawowym najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań z zakresu rozumienia ze słuchu. Dla zdających język niemiecki najłatwiejsze okazały się zadania sprawdzające znajomość środków językowych. W przypadku języka francuskiego i włoskiego zdający uzyskali porównywalne wyniki we wszystkich obszarach(rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych). Na poziomie rozszerzonym uczniowie przystępujący do egzaminu z języka angielskiego najwyższy średni wynik uzyskali za zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych. Uczniowie, którzy zdawali egzamin z języka niemieckiego, rosyjskiego oraz hiszpańskiego, najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu. W przypadku języka francuskiego zdający uzyskali najwyższy średni wynik za zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Egzamin wskazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej. W części humanistycznej z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej, a z historii –zadanie dotyczące chronologii historycznej. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie „na dowodzenie”, którego rozwiązanie wymagało znajomości własności stycznej do okręgu, cech przystawania trójkątów, a także samodzielnej analizy problemu i przedstawienia argumentacji matematycznej, natomiast z chemii – zadanie wymagające prostych obliczeń związanych z zastosowaniem prawa stałości składu. W trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym  uczniom przystępującym do egzaminu z języka angielskiego i rosyjskiego największą trudność sprawiły zadania sprawdzające znajomość środków językowych. W przypadku egzaminu z języka niemieckiego najtrudniejsze dla gimnazjalistów okazały się zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych. Na poziomie rozszerzonym (por. tutaj) we wszystkich językach obcych nowożytnych największą trudność sprawiło gimnazjalistom rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność stosowania środków językowych.

Średnie wyniku TU.

Zdanie egzaminu nie jest warunkiem ukończenia szkoły, jednak wyniki mają znaczenie przy rekrutacji do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej. W tym roku o przyjęcie do klasy pierwszej będzie się ubiegało prawie dwa razy więcej uczniów niż w 2018 roku.

Świdnickie starostwo deklaruje, że dla nikogo nie zabraknie miejsca w szkole ponadpodstawowej na terenie powiatu świdnickiego. W następnym roku szkolnym powiatowe placówki będą gotowe na przyjęcie 2820 pierwszoklasistów: 1322 absolwentów gimnazjów i 1498 absolwentów podstawówek.

/asz/

Poprzedni artykułSiedem szczeniaków czeka na dom
Następny artykułBiało-zielony koncertowy występ w Czechach