Strona główna 0_Slider Byli działacze PZPR za prezydentów w radach nadzorczych. Tym razem zmiana w...

Byli działacze PZPR za prezydentów w radach nadzorczych. Tym razem zmiana w świdnickich wodociągach

31

Henryk Rataj zastąpił wiceprezydenta Jerzego Żądło w składzie rady nadzorczej Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Wcześniej do zmiany doszło w radzie nadzorczej spółki Invest-Park Development, gdzie miejsce prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej zajął Adam Markiewicz.

Henryk Rataj, Beata Moskal-Słaniewska, Jerzy Żądło, Adam Markiewicz

Powodem rezygnacji z zasiadania w radach nadzorczych stała się znowelizowana w styczniu 2018 roku ustawa o samorządzie gminnym, która zabrania włodarzom gmin i miast zasiadania w spółkach. W nowych przepisach rozszerzono “krąg podmiotów, które nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby” o wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.  Niezastosowanie się do tego zakazu mogłoby dla samorządowców oznaczać utratę stanowisk.

W marcu 2019 roku ogłoszono, że prezydent Beata Moskal-Słaniewska złożyła rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej spółki Invest-Park Development. Zastąpił ją Adam Markiewicz – prezydent Świdnicy w latach 1982-1990 i 1995-2001, członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od 1965 roku do dnia jej rozwiązania, wieloletni szef miejskich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

W maju do zmian doszło także w świdnickiej spółce wodociągowej. Członkiem rady nadzorczej przestał być wiceprezydent Jerzy Żądło. W zamian w radzie zasiadł 70-letni Henryk Rataj – przez krótki czas wiceprezydent Świdnicy w latach 80., działacz PZPR, w latach 1979-1982 zajmujący kolejno stanowiska: inspektora, instruktora oraz zastępcy kierownika w kancelarii I Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR, a także wieloletni szef powiatowych struktur SLD.

Wśród członków rady nadzorczej ŚPWiK, oprócz Henryka Rataja, zasiadają: Katarzyna Augustyniak, Andrzej Pawlak, Jacek Dymarski, Eugeniusz Janusz oraz Bolesław Marciniszyn – aktualny przewodniczący rady nadzorczej spółki, były członek Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w ZEM w Świdnicy, dwukrotnie internowany w stanie wojennym, w latach 1994-1995 prezydent Świdnicy, ostatni wojewoda wałbrzyski.

Michał Nadolski
nadolski@swidnica24.pl