Strona główna Sport Pływanie Młodzi pływacy na start

Młodzi pływacy na start

0

Uczniowie gminnych placówek oświatowych spotkają się w czwartek, 30 maja na basenie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Witoszowie Dolnym na pierwszej edycji cyklu zawodów pływackich.

Tegoroczne zmagania młodych adeptów pływania przeprowadzone zostaną stylem dowolnym, a od przyszłego roku szkolnego meetingi pływackie rozpocznie styl grzbietowy, następnie styl klasyczny, a zakończy ponownie styl dowolny.

Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Uczniów Szkół Gminy Wiejskiej Świdnica w Pływaniu

1. Termin i miejsce zawodów:
a) miejsce – Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Witoszowie Dolnym
b) termin – 30.05.2019 (czwartek), godz. 8.45– 12.00
Zawody mają charakter amatorski z własną komisją sędziowską

2. Organizator
GLKS ,,Świdnica” , GOKSiR w Świdnicy, Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym

3. Dane basenu sportowego, na którym odbywają się zawody:
a) długość – 25 m
b) temperatura wody 28,5 oC

4. Cel zawodów:
a) doskonalenie umiejętności pływackich
b) propagowanie pływania, jako czynnej formy spędzania wolnego czasu
c) sprawdzenia umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej początkujących pływaków

5. Uczestnictwo:
a) uczniowie klas I-II SP (dystans – 25 m stylem dowolnym)
b) uczniowie klas III-IV SP (dystans – 50 m stylem dowolnym)
c) uczniowie klas V-VI SP (dystans – 100 m stylem dowolnym)
d) uczniowie klas VII-VIII SP i III G (dystans – 100 m stylem dowolnym)

6. Zgłoszenia do zawodów:
Zgłoszenia uczestników zawodów należy dokonywać bezpośrednio u instruktorów pływania lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] z dopiskiem : zawody pływackie, w terminie do dnia 27.05.2019

ZASADY PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
a) zawody rozgrywane są seriami na czas osobno dla dziewcząt i chłopców
b) zawodnicy startują ze słupków startowych lub obok nich
c) na terenie hali basenowej mogą przebywać wyłącznie zawodnicy oraz ich opiekunowie

7. Nagrody:
Medale, dyplomy

8. Program zawodów:
godz. 8.45 przyjazd ekip
godz. 9.00 weryfikacja list startowych
godz. 9.15 rozgrzewka zawodników klas I-II
godz. 9.30 rozpoczęcie zawodów – start zaw. klas I-II / rozgrzewka zaw. klas III-IV
godz. 10.00 start zawodników klas III-IV / rozgrzewka zawodników klas V-VI
godz. 10.30 dekoracja zawodników klas I-II
godz. 10.35 start zawodników klas V-VI / rozgrzewka zawodników klas VII-VIII SP i III G
godz. 11.00 dekoracja zawodników klas III-IV
godz. 11.05 start zawodników klas VII-VIII SP i III G
godz. 12.00 dekoracja pozostałych zawodników / zakończenie zawodów

9. Postanowienia końcowe:
a) organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni
b) zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu
c) komisję sędziowską powołują Organizatorzy
d) na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Pływalni
e) w sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów
f) opiekunowie zespołów odpowiadają za porządek w szatniach, z których korzystają jego podopieczni oraz opiekują się swoimi zawodnikami na basenie w czasie trwania zawodów
g) kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje organizator zawodów
h) kwestie sporne dotyczące konkretnego biegu mogą być zgłaszane przez zawodnika
i jego opiekuna do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego biegu (przed rozpoczęciem biegu kolejnego). Jeżeli do tego momentu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są ostateczne
i) podczas rozgrywania zawodów na torach basenowych nie mogą znajdować się zawodnicy, którzy przeprowadzają rozgrzewkę
j) organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu
k) organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu