Strona główna Wydarzenia Błąd okołoporodowy – ile można wygrać? Wyroki sądów

Błąd okołoporodowy – ile można wygrać? Wyroki sądów

0

Błąd okołoporodowy to niestety nadal częsty przedmiot orzeczeń sądów. Mimo rosnących standardów opieki medycznej, na polskich porodówkach nadal dochodzi do zaniedbań. Jeśli tak stało się również w przypadku Twojego dziecka – warto wiedzieć, że masz pełne prawo zawalczyć o sprawiedliwość. Przysługują Wam określone roszczenia. W dzisiejszym artykule piszemy również o przykładowych kwotach, które sądy zasądzały na przestrzeni lat w sprawach o błędy okołoporodowe.

Sprawa o błąd okołoporodowy – kto i czego może żądać?
O tym czy jest błąd okołoporodowy i kiedy możemy o nim mówić, pisałyśmy w osobnym artykule. Dzisiaj skupimy się na roszczeniach, przysługujących z tego tytułu oraz kwotach, zasądzanych przez sądy. Uprawnionym do dochodzenia roszczeń z tytułu szkód poniesionych na skutek błędu okołoporodowego jest oczywiście pokrzywdzone dziecko. Do czasu ukończenia 18 roku życia, dziecko musi być jednak przed sądem reprezentowane – najczęściej przez rodziców. Co ciekawe, od pewnego czasu orzecznictwo sądowe zmierza w kierunku uznania możliwości dochodzenia zadośćuczynienia również przez rodziców dziecka, nawet jeśli dziecko nie zmarło wskutek błędu okołoporodowego. Chodzi tutaj o oczywiście o zadośćuczynienie osobne niż to, które przyznawane jest dziecku. Niewątpliwie jest to słuszny kierunek – rodzice cierpią zwykle nie mniej niż dziecko i całe swoje życie poświęcają opiece nad nim. Zasadniczo jednak roszczenia z tytułu błędów okołoporodowych, przysługujące dziecku to:

  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Przyznawane jest jednorazowo i ma za zadanie wynagrodzić krzywdy i cierpienia, których dziecko doznało na skutek błędu okołoporodowego. Zwykle wysokość zadośćuczynień w porównaniu z pozostałymi możliwymi do uzyskania świadczeniami – jest najwyższa.
  • Odszkodowanie za błąd medyczny. Odszkodowanie sądy przyznają z tytułu wydatków poniesionych na np. wizyty u lekarzy specjalistów, rehabilitację czy kosztowne lekarstwa.
  • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb, powstałych w konsekwencji błędu okołoporodowego. Renta to świadczenie, które pacjent otrzymuje regularnie, najczęściej – co miesiąc. Na przyznanie przez sąd renty może liczyć dziecko, które na skutek błędu okołoporodowego nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie lub wymaga stałego leczenia. Renta przyznawana w sprawach o błędy okołoporodowe wynosi zwykle od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie.
  • Zapłata z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia. Zwiększone potrzeby to np. konieczność szybkiego zakupu sprzętu, niezbędnego do leczenia dziecka czy kosztowne badania lekarskie.

Od czego zależy wysokość świadczeń przyzwanych w sprawach o błędy okołoporodowe?
Zasadniczo, świadczenia przyznawane w sprawach o błędy okołoporodowe są wysokie. Wynoszą od kilkudziesięciu tysięcy do nawet ponad miliona złotych. Przepisy nie dają jednak w tym zakresie jasnych wytycznych. Niepisaną zasadą, która może zabrzmieć brutalnie jest to, że czym cierpienia dziecka i poniesione szkody majątkowe są większe – tym świadczenia będą wyższe.

Kwota możliwych do otrzymania świadczeń określana jest indywidualnie, w zależności od okoliczności danego przypadku. Sąd, ustalając wysokość należnego odszkodowania, zadośćuczynienia i pozostałych świadczeń bierze od uwagę czynniki takie jak m.in.:

  • Rozmiar i stopień cierpień fizycznych dziecka;
  • Rozmiar i stopień cierpień psychicznych dziecka;
  • Nieodwracalność skutków błędu;
  • Wysokość kosztów, poniesionych na leczenie, rehabilitację czy wizyty u lekarzy specjalistów;
  • Utrata zdolności do samodzielnego funkcjonowania lub znaczne jego utrudnienie.
  • Ewentualne przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody.

Warto również, abyś wiedział, że na wysokość zadośćuczynienia, które zwykle jest świadczeniem o najwyższej wysokości, nie ma wpływu stopa życiowa poszkodowanego. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 września 2010 r. (sygn. akt. II CSK 94/10).

Błąd okołoporodowy – zadośćuczynienie może wynieść nawet ponad milion złotych
Zadośćuczynienia za błędy okołoporodowe zwykle wynoszą od kilkudziesięciu tysięcy do nawet ponad miliona złotych. Poniżej kilka wyroków sądów, wartych przywołania w kontekście uzyskanych kwot świadczeń.

Rekordowa kwota przyznanego zadośćuczynienia za błąd okołoporodowy to ponad milion złotych dla poszkodowanego dziecka oraz 500 tysięcy łącznie dla jego rodziców. W sprawie orzekał Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 18 stycznia 2016 r. (sygn. akt VI ACa 1405/14). Błędem lekarzy w tej sprawie było zaniechanie natychmiastowego przeprowadzenia natychmiastowego cesarskiego cięcia. Kontynuowano poród siłami natury, na skutek czego dziewczynka przyszła na świat w stanie skrajnego niedotlenienia. Doznała trwałych uszkodzeń mózgu i obecnie jest dzieckiem, wymagającym stałej opieki rodziców. Całość procesu trwała prawie 10 lat. Chociaż żadne pieniądze nie cofną czasu, wysokość przyznanego w tej sprawie zadośćuczynienia oraz fakt, że otrzymali je również rodzice, sprawia, że ten przypadek warty jest zapamiętania.

W innej sprawie, w której orzekał Sąd Okręgowy w Kielcach (wyrok z dnia 7 października 2014 r., sygn. akt IC 377/12) poszkodowany chłopiec otrzymał 900 000 zł zadośćuczynienia oraz 29 400 zł skapitalizowanej renty. Była to sprawa dziecka, cierpiącego na czterokończynowe porażenie mózgowe, lekooporną padaczkę i niedorozwój psychoruchowy. Do tak drastycznych skutków doszło, ponieważ matka chłopca w czasie bezpośrednio poprzedzającym poród – pozostawała bez opieki lekarskiej. Brak odpowiedniego nadzoru spowodował, że doszło m.in. do przedwczesnego oddzielenia się łożyska i pęknięcia macicy.

W innej sprawie, dziecko cierpiące na mózgowe porażenie dziecięce otrzymało 700 000 zł zadośćuczynienia. Wyrok wydał Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 23 marca 2016 r., (sygn. akt I C 1076/09). Poród, w wyniku którego chłopiec przyszedł był znacznie dłuższy niż powinien, a dodatkowo lekarze zaniechali monitoringu KTG. Co więcej, chłopca wydobyto przy pomocy kontrowersyjnego chwytu Kristellera. Urodził się w stanie ciężkiej zamartwicy i otrzymał jedynie 3 punkty w skali Apgar. Rodzice dziecka całe swoje życie musieli poświęcić opiece nad nim.

Kwoty przyznawanych świadczeń mogą być też oczywiście niższe. Np. w przypadku częstego urazu okołoporodowego w postaci porażenia splotu barkowego, zwykle wynoszą kilkaset (200-300) tysięcy złotych. Takie kwoty przyznawały m.in. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (sygn. akt I ACa 1370/13) czy Sąd Okręgowy w Nowym Sączu (sygn. akt. I C 78/14).

Sprawa o błąd okołoporodowy – nie kieruj się emocjami. Powierz swoją sprawę specjalistom
Jesteśmy kancelarią prawną, specjalizującą się w prawie medycznym. Sprawy o błędy medyczne, w tym również błędy okołoporodowe to nasza codzienność. Z tego względu doskonale zdajemy sobie sprawę jak wielkie cierpienie towarzyszy rodzicom, których dzieci na skutek błędu lekarza czy położnej zmarły lub stały się niepełnosprawne. Nie warto jednak kierować się emocjami – niezbędna jest rzetelna analiza sprawy. Zalecamy więc wszystkim rodzicom pokrzywdzonych dzieci, aby powierzyli swoją sprawę profesjonalistom. Wsparcie naszej kancelarii to ogromne ułatwienie. Sprawy o błąd okołoporodowy mogą ciągnąć się latami, a w trakcie może wystąpić wiele komplikacji. Pomoc prawnika-specjalisty jest wręcz niezbędna. Skontaktuj się z nami – zadzwoń lub napisz.

Joanna Lazer, adwokat

Małgorzata Hudziak, radca prawny

Kancelaria Lazer&Hudziak, Plac Konstytucji 5/19 00-657 Warszawa

Nr telefonu 604432333, 530291291, 536 007 001

Mail: [email protected]

/Artykuł sponsorowany/