Strona główna Polityka Piotr Błaszko czy Andrzej Chmiel? Wybory uzupełniające w Lutomi Górnej

Piotr Błaszko czy Andrzej Chmiel? Wybory uzupełniające w Lutomi Górnej

0

W niedzielę mieszkańcy Lutomi Górnej wskażą, kto zajmie miejsce Piotra Okoniewskiego w Radzie Gminy Świdnica. O mandat radnego ubiega się dwóch kandydatów.

Piotr Okoniewski został wybrany na obecną kadencję z Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia “Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej”. Złożył ślubowanie, ale uczestniczył tylko w dwóch z czterech sesji Rady Gminy. Mandat złożył z przyczyn osobistych.

W takiej sytuacji, zgodnie z ordynacją wyborczą konieczne okazało się rozpisanie wyborów uzupełniających. W gminach powyżej 20 tys. mieszkańców po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, rada podejmuje na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

Wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 9, obejmującym sołectwo Lutomia Górna, zostały zarządzone na 14 kwietnia 2019 roku. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy będą wybierać między Piotrem Błaszko a Andrzejem Chmielem. Obaj startują z własnych komitetów wyborczych. Głosowanie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej nr 12, w godz. 7.00-21.00.

/mn/

Poprzedni artykułBezdomny dał się namówić na schronisko
Następny artykułZa duża sala, niesprawny głośnik? Rodzice piszą skargę na dzisiejszy egzamin