Strona główna 0_Slider Drugie podejście do zmian w SPP. Jakie plany tym razem?

Drugie podejście do zmian w SPP. Jakie plany tym razem?

15

Świdnicki magistrat powraca do pomysłu zmian w Strefie Płatnego Parkowania. Tym razem nie zaproponowano budzącego kontrowersje połączenia istniejących podstref, czy też podniesienia stawek za parkowanie w obecnej II podstrefie do poziomu z I podstrefy. Co w takim razie ulegnie zmianie?

Przypomnijmy, w marcu do biura świdnickiej Rady Miejskiej wpłynął pierwszy projekt zmian w przepisach dotyczących Strefy Płatnego Parkowania. Proponowano w nim m.in. ujednolicenie opłat jednorazowych na wszystkich ulicach w obszarze, co oznaczałoby koniec podziału na I i II podstrefę, a na ulicach przypisanych do drugiej z nich zacząłby obowiązywać cennik dotychczas zarezerwowany dla podstrefy I – za godzinę postoju kierowcy musieliby tam zapłacić 3 zł zamiast dotychczasowej opłaty w wysokości 1 zł 50 gr.

Pomysł ten nie spotkał się ze zbyt przychylnymi opiniami ze strony mieszkańców i części samorządowców. – W związku z wnioskami i propozycjami, które pojawiły się ze strony radnych podczas dyskusji nad projektem uchwały (…) informuję, iż wycofujemy projekt uchwały ze względu ma konieczność dokonania niezbędnych analiz, które posłużą za podstawę do ewentualnych zmian – stwierdziła Beata Moskal-Słaniewska w piśmie skierowanym do przewodniczącego Rady Miejskiej.

Teraz do propozycji zmian w SPP powrócono. Wśród nich znalazło się ograniczenie do trzech ilości ulic, na których posiadający abonament mieszkaniec uprawniony byłby do parkowania pojazdu. Obecnie przy składaniu wniosku o abonament mieszkańcy mogą wskazywać do pięciu ulic w sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania. W planach jest też wprowadzenie podziału abonamentów okresowych: na numer rejestracyjny oraz na okaziciela, które byłyby droższe. Przykładowo, za abonament tygodniowy na numer rejestracyjny trzeba będzie zapłacić 50 zł, zaś na okaziciela – 70 zł. W przypadku abonamentu miesięcznego będzie to odpowiednio 120 i 200 zł, w przypadku kwartalnego – 300 i 500 zł, zaś w przypadku rocznego – 700 i 1200 zł.

Podobnie jak poprzednio, wśród propozycji zawartych w projekcie uchwały znalazł się także zmodyfikowany taryfikator kar. Obecnie w przypadku nieuiszczenia opłaty za parkowanie kierowcy mogą uregulować należność w biurze SPP płacąc 10 zł do 3 godzin od wypisania wezwania, 30 zł w przypadku w okresie 3-16 godzin oraz 50 zł w przypadku pojawienia się w biurze Strefy po 16 godzinach. Po zmianach zlikwidowana zostałaby najtańsza opcja. W przypadku kar za przekroczenie opłaconego czasu parkowania 3-godzinne „widełki” pozostaną, jednak opłata dodatkowa wzrośnie z 5 do 10 złotych.

Z propozycjami magistratu można się zapoznać w projekcie uchwały. Świdniccy radni podejmą decyzję w sprawie przyjęcia zmian podczas najbliższego, kwietniowego posiedzenia Rady Miejskiej.

***

W 2018 roku dochód z tytułu opłat za postój w świdnickiej Strefie Płatnego Parkowania wyniósł 1 604 278,72 zł, przy czym dochody z abonamentów wyniosły 234 370,00 zł.

Na utrzymanie Biura Płatnego Parkowania (zakup papieru do parkomatów, części do parkomatów, mycie parkomatów, konwój gotówki do banku) przeznaczono w 2018 roku 129 278,95 zł, natomiast na wynagrodzenia pracowników – 442 716,71 zł.

W roku 2018 wystawiono 14 134 wezwań za nieopłacony postój, a wpływy z tytułu kar wyniosły 139 672,57 zł. W roku 2017 było to 16 197 wezwań i 167 581,62 zł, zaś w 2016 roku – 18 703 wezwań i 174 862,44 zł.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułKomu przeszkadzały brzozy na skwerze?
Następny artykułŚwidniczanin zwycięzcą pierwszych zawodów Pucharu Polski!