Strona główna 0_Slider 10 kwietnia: Które szkoły i przedszkola bez zajęć?

10 kwietnia: Które szkoły i przedszkola bez zajęć?

3

Trwa strajk nauczycieli. Sprawdź, gdzie nie będzie zajęć.

Szkoła Podstawowa nr 315

Świdnica

10 kwietnia br. z powodu trwającej akcji strajkowej, w niżej wymienionych świdnickich samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych będą zawieszone zajęcia dydaktyczne:

– Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Okrężna 30;

– Przedszkole Miejskie nr 15, ul. Ofiar Oświęcimskich 45a;

– Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16, ul. K. Marcinkowskiego10;

– Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Galla Anonima 1;

– Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Ofiar Oświęcimskich 30 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ze względu na egzamin gimnazjalny

– Szkoła Podstawowa nr 4, ul. K. Marcinkowskiego 4-6 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ze względu na egzamin gimnazjalny

– Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Wodna 5-7 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ze względu na egzamin gimnazjalny

– Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Wałbrzyska 39;

– Szkoła Podstawowa nr 105, ul. Folwarczna 2 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ze względu na egzamin gimnazjalny

– Szkoła Podstawowa nr 315, pl. Wojska Polskiego 3.

STRAJK W PUBLICZNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W ŚWIDNICY

Jednostka

Liczba pracowników ogółem,

w tym nauczycieli

Liczba osób, które przystąpiły

do strajku, w tym nauczycieli

PM nr 1 PRACUJE NORMALNIE PRACUJE NORMALNIE
PM nr 3 22, w tym 10 nauczycieli 11/9 nauczycieli
PM nr 4 PRACUJE NORMALNIE PRACUJE NORMALNIE
PM nr 6 PRACUJE NORMALNIE PRACUJE NORMALNIE
PM nr 14 PRACUJE NORMALNIE PRACUJE NORMALNIE
PM nr 15 27, w tym 12 nauczycieli (w tym 5 nauczycielek nie strajkuje: 2–L4, 1–urlop zdrowotny,1 katechetka, dyrektor 7/7nauczycieli
PM nr 16 34 (urlop zdrowotny (1), L4 (1), nie pracujący w tym dniu (1), w tym 20 nauczycieli (urlop zdrowotny (1) 26/17 nauczycieli
SP nr 1 90, w tym 73 nauczycieli

(w tym 6 os. – L4,

2 os. urlop zdrowotny;

1 os. url. macierz. ,

1 os. – url. uzupełn.)

51/51 nauczycieli
SP nr 2 58, w tym 43 nauczycieli (2 nauczycieli i 2 pracowników obsługi-L4, 3 nauczycieli innych szkół nie ma dzisiaj lekcji 41/34 nauczycieli
SP nr 4 133, w tym 91 nauczycieli,

( w tym na urlopach zdrowotnych i L4- 11 osób),

71/71 nauczycieli
SP nr 6 101/80 nauczycieli, w tym:

3-urlop zdrowotny, 1-urlop macierzyński, 4-L4; pozostali pracują w innych szkołach , PPP i tam strajkują

74/60 nauczycieli
SP nr 8 73 pracowników w tym, 59 czynnych nauczycieli 42/42 nauczycieli
SP nr 105 93 w tym 71 nauczycieli

Za nieuprawnionych do strajku uważam – 2 x urlop zdrowotny, 1 urlop bezpłatny, 2 x długotrwałe L-4 ( łącznie 5 osób)

Niestrajkujących – 3 katechetki, 3 księży z pozaszkolnych punktów katechetycznych, 3 – kadra kierownicza ( 9 osób)

44/44 nauczycieli
SP nr 315 46/33 nauczycieli; dzisiaj do pracy powinno przystąpić 25 nauczycieli – 3 przebywa na L4, pozostali strajkują; 5 osób nie strajkuje ( dyrektor, wicedyrektor, ksiądz i 2 Panie z obsługi) 28/22 nauczycieli
Młodzieżowy Dom Kultury PRACUJE NORMALNIE PRACUJE NORMALNIE

Wg stanu na dzień 09 kwietnia 2019 r.

Żarów:

W dniach od 10 do 12 kwietnia w Szkole Podstawowej w Żarowie odbędzie się egzamin III klas gimnazjum, opieka pozostałych uczniów zostanie zapewniona w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz w Publicznej Bibliotece w Żarowie, przy ul. Piastowskiej 10a, gdzie zostaną zorganizowane zajęcia w godzinach 8.00 – 16.00. W Szkole Podstawowej w Imbramowicach i w Mrowinach opieka zostanie zapewniona w tych placówkach.

Strzegom

10 kwietnia zajęcia odwołane we wszystkich szkołach publicznych.

Szkoły ponadpodstawowe oraz ZSS w Świdnicy

W szkołach prowadzonych przez powiat decyzję o organizacji zajęć lub braku tych zajęć dyrektorzy podejmują każdego dnia. Uzależnione jest to od liczby uczniów, którzy przyjdą do szkoły. Dyrektorzy nie decydują dzień wcześniej o całkowitym zawieszeniu zajęć w następnym dniu.

Gmina Świdnica

Sytuacja bez zmian. Na 6 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica akcję strajkową podjęto w 5 placówkach. W przypadku 3 gminnych przedszkoli strajk podjęli nauczyciele i pracownicy obsługi jednego przedszkola. Jedyną szkołą podstawową, która w Gminie Świdnica nie podjęła strajku, jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodziszczu oraz 2 gminne przedszkola: „Bajkowa Dolinka” w Pszennie i Publiczne Przedszkole w Bystrzycy Dolnej.

/Zebrała asz/

Poprzedni artykułKolejne znakomite występy naszych trampkarzy i juniorów
Następny artykułII liga nie dla koszykarzy IgnerHome Polonii Świdnica!