Strona główna Polityka Zbliża się V sesja Rady Powiatu

Zbliża się V sesja Rady Powiatu

0

W środę, 27 marca o godzinie 16.00 w sali narad świdnickiego starostwa powiatowego rozpocznie się V sesja Rady Powiatu. Radni zajmą się m.in. zmianami w budżecie oraz wnioskiem złożonym przez radną, sołtysa i mieszkańców Mysłakowa w sprawie przebudowy drogi Mysłaków-Zebrzydów. Przedstawione zostanie także podsumowanie działań straży pożarnej na terenie powiatu.

Relację z posiedzenia będzie można śledzić na żywo za pośrednictwem strony internetowej świdnickiego starostwa.

Porządek obrad prezentuje się następująco:

1. Otwarcie obrad V sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

5. Zgłoszenie uwag do IV protokołu sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o Stanie Bezpieczeństwa Powiatu Świdnickiego w 2018 roku w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu powiatu na 2019 rok;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
c) określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Świdnickiego;
e) rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;
g) przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”;
h) wyrażenia zgody na udzielenie Domowi Pomocy Społecznej w Jaskulinie bonifikaty od opłaty za rok 2019 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonej w Jaskulinie, gmina Dobromierz;
i) wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy bonifikaty od opłaty za rok 2019 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonych w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej i przy ul. Tadeusza Kościuszki;
j) wyrażenia zgody na udzielenie Służbie Drogowej Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie Śląskiej bonifikaty od opłaty za rok 2019 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonych w Jaworzynie Śląskiej, Łażanach, Nowicach, Słotwinie i Żarowie;
k) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działki nr 520/2 o powierzchni 0,0075 ha, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, obręb Nr 0011, AM – 1, stanowiącej własność Powiatu Świdnickiego, na rzecz Gminy Żarów, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie dróg gminnych;
l) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu w Świdnicy, ustalenia składów osobowych i wyboru ich przewodniczących;
m) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

10. Informacja w sprawie sposobu rozpatrzenia wniosku złożonego przez radną wsi Mysłaków, sołtysa wsi Mysłaków wraz z mieszkańcami w sprawie przebudowy drogi Mysłaków-Zebrzydów.

11. Wnioski i oświadczenia.

12. Informacje dla radnych.

13. Zamknięcie obrad V sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

/Starostwo Powiatowe w Świdnicy, opr. mn/

Poprzedni artykułKolarski mural w nowym tunelu [FOTO]
Następny artykuł90% nauczycieli z liceum minister Zalewskiej za strajkiem. Kto jeszcze w powiecie świdnickim?