Strona główna 0_Slider Franciszkańska gotowa dopiero w październiku?

Franciszkańska gotowa dopiero w październiku?

14

Jest nowy przetarg na wykonanie remontu ulicy Franciszkańskiej. Śródmiejska, ruchliwa uliczka została rozryta podczas ubiegłorocznych robót związanych z układaniem podziemnego ciepłociągu. W poprzednim zamówieniu, które zostało niespodziewanie unieważnione, zakładano, że przebudowa zakończy się jeszcze w lipcu. Teraz mówi się już o październiku.

Ulica Franciszkańska jest jednym z najbardziej uczęszczanych traktów w centrum Świdnicy. Tędy mieszkańcy z Rynku docierają na przystanki przy placu św. Małgorzaty, to także jedna z tras w drodze do Kościoła Pokoju, najchętniej odwiedzanego zabytku w Świdnicy. Po zakończeniu przez MZEC ubiegłorocznych prac związanych z budową sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA, nawierzchnia jezdni oraz chodników Franciszkańskiej nie została przywrócona do pierwotnego stanu.

– Na ulicy Franciszkańskiej planowane są jeszcze prace koordynacyjne związane z wymianą sieci gazowej oraz sieci energetycznej, przez ich właścicieli. Dopiero po tym czasie – wiosną 2019 roku, miasto wykona rewitalizację tego terenu. Rozpoczęcie tych prac uzależnione jest również od postępu robót na już prowadzonej w sąsiedztwie inwestycji przy ul. Siostrzanej.  Gestorzy sieci przygotowują odpowiednie dokumentacje, muszą także uzyskać wszelkie zgody na realizacje inwestycji. Nieekonomiczne byłoby więc wydawanie pieniędzy dwukrotnie na naprawę tej samej drogi, w tak krótkim odstępie czasu – przekonywała jeszcze w grudniu 2018 roku Magdalena Dzwonkowska ze świdnickiego magistratu.

Na początku roku ogłoszono przetarg na wykonanie remontu, w ramach którego odnowiona miałaby zostać jezdnia ulicy Franciszkańskiej, wykonana z kostki granitowej, a także chodniki z kostki granitowej, bazaltowej i kamiennych płyt. Planowano także stworzenie elementów poprawiających bezpieczeństwo: wyniesienie skrzyżowania Franciszkańskiej, Grodzkiej oraz wjazdu do Rynku, zwężenie ulicy Franciszkańskiej przed skrzyżowaniem z Grodzką, wyniesienie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu Franciszkańskiej z Siostrzaną oraz montaż 161 słupków blokujących wjazd na chodnik. Termin wykonania i odbioru robót ustalono na 31 lipca 2019 roku.

Do przetargu stanęło pięciu wykonawców, z czego oferty trzech z nich zmieściły się w planowanym przez świdnickich urzędników budżecie, wynoszącym blisko 1 mln 505 tys. złotych. Wydawało się, że rozstrzygnięcie zamówienia będzie jedynie formalnością. Zapadła jednak inna decyzja. – W przedmiotowym postępowaniu w dniu 19 lutego 2019 roku upłynął termin związania ofertą. Żaden z wykonawców nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia, wynikającego z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą – wyjaśniała prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska w przekazanej oferentom informacji o unieważnieniu przetargu. – Jeżeli wykonawca dobrowolnie nie przedłużył terminu związania ofertą (pomimo takiej możliwości) należy wyprowadzić logiczny wniosek, iż jego udział w postępowaniu zakończył się. W związku z powyższym zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej po upływie terminu związania ofertą – wskazywała Moskal-Słaniewska.

W poniedziałek, 4 marca ogłoszono powtórny przetarg na naprawę Franciszkańskiej. Tym razem termin zakończenia robót ustalono na 15 października 2019 roku. Wykonawcę robót poznamy najwcześniej 21 marca.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułChaos coraz bliżej mistrzostwa
Następny artykułUkrywali się przed sądem oraz prokuraturą