Strona główna Temat dnia Użytkowanie samochodu prywatnego w rozliczeniach ZUS i PIT

Użytkowanie samochodu prywatnego w rozliczeniach ZUS i PIT

0

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku ryczałt ustalany i wypłacany jako zwrot kosztów użytkowania do celów służbowych samochodu osobowego, motocykla czy motoroweru niebędącego własnością pracodawcy jest zwolniony z oskładkowania, a w niektórych przypadkach także z opodatkowania.

Podstawa zwolnienia ze składek ZUS ryczałtu stanowiącego zwrot kosztów użytkowania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika, według przepisów podatkowych dotyczących osób fizycznych, jest przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej przewiduje jednak wyłączenia, do których zaliczany jest m.in. zwrot kosztów używania przez pracownika samochodu prywatnego, niebędącego własnością pracodawcy, w jazdach lokalnych do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego określonego przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku.

Zasady obliczania ryczałtu stanowiącego zwrot kosztów użytkowania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku określa sposób, w jaki należy wyliczyć ryczałt przysługujący pracownikowi wykorzystującemu prywatny samochód do celów służbowych w jazdach lokalnych. Jest on obliczany jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu i przyznanego miesięcznego limitu kilometrów. Limit ten ustala pracodawca, uwzględniając przy tym liczbę mieszkańców danej gminy lub miasta. Nie może on przekroczyć 300 km w gminie lub mieście do 100 tys. mieszkańców, 500 km dla miejscowości, której liczba ludności mieści się w przedziale 100 tys. – 500 tys. i 700 km, dla gmin lub miast powyżej 500 tys. mieszkańców. W tym miejscu warto zauważyć, że w niektórych przypadkach limity te mogą zostać zwiększone. Zwrot kosztów następuje po złożeniu przez pracownika oświadczenia w formie pisemnej o używaniu w danym miesiącu swojego samochodu do celów służbowych. W oświadczeniu muszą zostać zawarte dane pojazdu takie jak: pojemność, numer rejestracyjny i marka samochodu oraz ilość dni w danym miesiącu, w których pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej powyżej 8 godzin lub z innej przyczyny oraz liczbę dni, w których pracownik nie dysponował samochodem do celów służbowych. Za każdy taki dzień odlicza się wówczas 1/22 kwoty miesięcznego ryczałtu.

Zasady opodatkowania ryczałtu stanowiącego zwrot kosztów użytkowania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych

Ryczałt z tytułu zwrotu kosztów użytkowania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych ogólnie rzecz ujmując, jest objęty opodatkowaniem. Zwolnieniem objęto jednak kwotę do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego lub wartości nieprzekraczającej kwoty obliczonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu ustalonych w odrębnych przepisach, jeśli przebieg ten jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika. Dopiero ewentualna nadwyżka ponad ten limit podlega opodatkowaniu..

Szukasz profesjonalnego biura rachunkowego, które kompleksowo poprowadzi księgowość Twojej firmy? Zapoznaj się z naszą ofertą http://efekta.waw.pl/

/Artykuł  sponsorowany/

Poprzedni artykułBójka na dworcu. Awanturnicy rzucili się na strażników
Następny artykułOlgierd Łukaszewicz: To było marzenie mojej generacji