Strona główna 0_Slider Smog znowu daje o sobie znać. PZH: rocznie zabija 4 tys. Polaków

Smog znowu daje o sobie znać. PZH: rocznie zabija 4 tys. Polaków

2

Poniedziałek jest kolejnym dniem w tym roku, w którym świdniczanom towarzyszy smog. Czujniki mierzące stężenie zanieczyszczeń w powietrzu odnotowały przekroczenie norm o nawet 400-500%. Według szacunków Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w 2018 roku z powodu smogu przedwcześnie zmarło 4 tysiące Polaków.

W poniedziałek, o godzinie 10.00 stacja pomiarowa działająca przy świdnickim Rynku zarejestrowała stężenie pyłów PM10 na poziomie 147µg/m³ (294% normy), natomiast PM2.5 – 102µg/m³ (408% normy). Spore zanieczyszczenie odnotował także czujnik przy ulicy Długiej, wskazując na zawartość pyłów PM2.5 w powietrzu na poziomie 129µg/m³ (516% normy), a PM10 – 143µg/m³ (286% normy).

Nieco lepsza sytuacja panowała w pozostałej części miasta. O tej samej porze stacja przy ulicy Armii Krajowej zanotowała stężenie pyłów PM10 na poziomie 63µg/m³ (125% normy), a PM2.5 – 44µg/m³ (175% normy).

Kwestii zanieczyszczenia powietrza przyjrzeli się ostatnio eksperci z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.  – W przypadku Polski, mówiąc o sytuacji smogowej zimą, należy wyraźnie podkreślić, że podstawowym źródłem emisji zanieczyszczeń i tym samym znacznego pogorszenia jakości powietrza lokalnie, jest sektor komunalno-bytowy (poprzez spalanie w nieodpowiedni sposób często złej jakości paliw stałych w gospodarstwach domowych) w miastach i na obszarach przemysłowych, znacznie mniejszy, ale również istotny udział w jakości powietrza, mogą mieć sektor transportu i usług oraz przemysł (w przypadku, gdy wysokość źródła emisji jest relatywnie niewielka) – twierdzą autorzy raportu “Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania”.

W opracowaniu przedstawiono potencjalne skutki zdrowotne wywołane przez smog. – Oszacowana liczba przedwczesnych zgonów wynikających z krótkookresowego narażenia na pył PM2,5 we wszystkich 26 analizowanych obszarach miejskich zamieszkiwanych przez ponad 11 mln ludzi wynosi przeciętnie niecałe 4 tysiące w roku. (…) W sytuacjach epizodów smogowych zimą trwających dłużej niż kilka dni (np. takich jak obserwowanych w styczniu 2006 i 2017 roku) należy się liczyć ze wzrostem liczby zgonów miesięcznie na poziomie ponad 2 000 dodatkowych przypadków w skali kraju – wyliczają autorzy raportu.

***

Aktualne pomiary poziomu pyłów PM10, PM2.5, a także pomiary aktualnego ciśnienia i temperatury, można śledzić na stronie internetowej Airly, na stronie Air-Fox (wpisując w pole wyszukiwania Świdnicę lub wskazując miasto na mapie) oraz w aplikacjach na smartfony.

/mn/