Strona główna 0_Slider Budynek dawnego Gimnazjum nr 1 do zamknięcia. „Sto piątka” zmieni siedzibę

Budynek dawnego Gimnazjum nr 1 do zamknięcia. „Sto piątka” zmieni siedzibę

4

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej świdniccy samorządowcy zdecydują o formalnym przystąpieniu do przekształcenia dwóch miejskich placówek oświatowych. Chodzi o Szkołę Podstawową nr 105, która 1 września całkiem przeniesie się z ulicy Folwarcznej na ulicę Saperów, oraz Szkołę Podstawową nr 4, w przypadku której zamknięty zostanie budynek dawnego Gimnazjum nr 1 przy ulicy Kozara-Słobódzkiego.

Chociaż o przekształceniu placówek mówiło się już w marcu 2017 roku, podczas przyjmowania nowego planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto, świdniccy samorządowcy muszą teraz podjąć dodatkowe uchwały, formalizujące zmiany. – Z dotychczasowego orzecznictwa sądów wynika, że w sprawach dotyczących zmiany jakiegokolwiek elementu aktu założycielskiego szkoły, tj. zmiany typu i rodzaju szkoły, jej nazwy i siedziby oraz (w pewnych kategoriach szkół) także zmiany w obwodzie – jest przekształceniem szkoły i wymaga podjęcia uchwały intencyjnej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – tłumaczy w uzasadnieniu do złożonych uchwał dyrektor Tadeusz Niedzielski ze świdnickiego magistratu. Jak dodaje, organ prowadzący szkołę jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia, zawiadomić o zamiarze przekształcenia szkoły rodziców, uczniów uczęszczających do placówki oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, zaś szkoła może zostać przekształcona po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. 

W uchwale z 31 marca 2018 roku zdecydowano o włączeniu dawnego Gimnazjum nr 1 im. Marii Kunic do Szkoły Podstawowej nr 4, co spowodowało powstanie szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi liczącej 42 klasy. – W okresie przejściowym, tj. do 31 sierpnia 2019 roku, czyli aż do całkowitego „wygaszenia” gimnazjum, optymalna organizacja zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (bez zmianowości w edukacji wczesnoszkolnej) wymagała korzystania z dwóch obiektów: przy ul. Karola Marcinkowskiego 4-6 oraz przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego. Natomiast od 1 września 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy może już zafunkcjonować tylko w jednym obiekcie przy ul. Karola Marcinkowskiego 4-6, który posiada: 32 sale lekcyjne, krytą pływalnię, salę gimnastyczną, salę „lustrzaną”, zespół boisk „Orlik” oraz duży teren rekreacyjny – wyjaśnia Niedzielski. Tym samym od nowego roku szkolnego budynek przy Kozara-Słobódzkiego opustoszeje.

Obok dawnego gimnazjum trwają obecnie prace związane z budową nowego obiektu świdnickiego TBS, w którym znajdzie się m.in. filia biblioteki oraz kluby dla seniorów i młodzieży.

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, zwołanej na 22 lutego, podjęta zostanie także decyzja w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 105. Po zmianach w systemie szkolnictwa zdecydowano o połączeniu „Sto piątki” mieszczącej się przy ulicy Folwarcznej z dawnym Gimnazjum nr 3 przy ulicy Saperów. Wraz ze zbliżającym się wygaszeniem klas gimnazjalnych i planowanym ograniczeniem liczby oddziałów do 25, także w tym przypadku okazało się, że dwa budynki nie będą już potrzebne do prowadzenia zajęć. – Od 1 września 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy może już zafunkcjonować tylko w jednym obiekcie przy ul. Saperów 27a, który posiada 33 sale lekcyjne, pełnowymiarową salę gimnastyczną, małą salę gimnastyczną, zespół boisk do piłki nożnej, ręcznej I koszykówki oraz duży teren rekreacyjny – wylicza Niedzielski. Stąd propozycja całkowitego przeniesienia SP105 do obiektu przy Saperów.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułZginął w pożarze domu [Aktualizacja]
Następny artykułDyrektor ds. medycznych wyłoniony