Strona główna 0_Slider Skonsultują budowę fabryki asfaltu z mieszkańcami

Skonsultują budowę fabryki asfaltu z mieszkańcami

3

Po fali krytyki i interwencji zaniepokojonych mieszkańców, burmistrz Żarowa zapowiada włączenie żarowian do rozmów, dotyczących budowy fabryki asfaltu. Wytwórnia mas bitumicznych ma powstać na prywatnej działce w strefie inwestycyjnej miasta.

Mieszkańcy obawiają się rakotwórczych wyziewów oraz uciążliwego zapachu, jaki będzie się wiązał z produkcją asfaltu. Władzom gminy mieli za złe, że nie było szerokiej informacji o planowanej budowie, a żarowian nikt nie zapytał o zdanie.

“Zakład dróg wraz z infrastrukturą”  chce w Żarowie wybudować Wrocławska firma Pro-Tra Building Sp. z o. o. 29 sierpnia 2018 roku złożyła wniosek o wydanie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Ze względu na szczególną uciążliwość produkcji, został zlecony raport oddziaływania na środowisko. Dokument przygotował i przedłożył inwestor. Burmistrz Leszek Michalak zapowiedział, że zwróci się również o wykonanie ekspertyz przez niezależną instytucję. Obiecał także, że mieszkańcy będą mieli wgląd do dokumentów.

W wydanym oświadczeniu burmistrz zapowiada:  „Biorąc pod uwagę obawy i interwencje mieszkańców gminy, informuję, że w dniu 12 lutego 2019 r. odbędzie się rozprawa administracyjna z udziałem wszystkich stron, tj. inwestora, ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska, radnych Rady Miejskiej i mieszkańców. Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie mogę Państwu udostępnić raportu oddziaływania na środowisko przedstawionego przez inwestora, gdyż w rozumieniu przepisów nie stanowi on informacji publicznej. Zależy mi jednak, aby zainteresowani mieszkańcy mogli się z nim zapoznać, a następnie zadać merytoryczne pytania inwestorom i ekspertom. Udostępnienie Państwu pełnej dokumentacji jaką posiada Gmina w tej sprawie możliwe jest tylko w ramach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wobec powyższego podjąłem decyzję o włączeniu mieszkańców na tym etapie, pomimo iż nie mamy jeszcze opinii żadnej instytucji opiniującej. Obwieszczenie burmistrza w tej sprawie ukaże się w dniu 17 stycznia 2019 r. w Gazecie Żarowskiej, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żarów i na słupach ogłoszeniowych. Od tego dnia będą mieli Państwo możliwość zapoznać się ze wszystkimi dokumentami w tej sprawie posiadanymi przez Gminę.  Dokumenty będą wyłożone w Urzędzie Miejskim w Żarowie w godzinach pracy, przez okres 30 dni, tj. do dnia 18 lutego 2019 r.

Inwestorem jest Pro-Tra Building Sp. z o. o. Działka została kupiona w obrocie prywatnym. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie 25 czerwca 2015 roku działka planowana pod inwestycję znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 23.P/U – zabudowa produkcyjno-usługowa. Powierzchnia wynosi 2,0466 ha, a działka znajduje się w obszarze inwestycyjnym gminy.

Mieszkańcy alarmują, że firma już rozpoczęła budowę. Zaprzecza temu Urząd Miejski w Żarowie, twierdząc, że to tylko prace związane z zagospodarowaniem działki. Prowadzenia budowy nie stwierdzili także inspektorzy Powiatowego Nadzoru Budowlanego.

Firma do dzisiaj nie odpowiedziała na pytania, zadane przez Swidnica24.pl.

/red./

Poprzedni artykułNa ratunek choremu i łabędziowi. Wybrane interwencje straży miejskiej
Następny artykułWszystkie puszki zliczone. Świdnica i Marcinowice ustanowiły rekord!