Strona główna Wydarzenia Miliardy na inwestycje w wałbrzyskiej strefie. Podsumowano 2018 rok

Miliardy na inwestycje w wałbrzyskiej strefie. Podsumowano 2018 rok

0

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna zakończyła 2018 rok z blisko 50 nowymi zezwoleniami i decyzjami o wsparciu. W ich wyniku powstać ma co najmniej 1400 nowych miejsc pracy. Na budowę i rozbudowę zakładów przedsiębiorcy przeznaczą prawie 4,5 mld złotych. – To najlepszy wynik wśród 14 spółek zarządzających strefami – chwalą się przedstawiciele WSSE.

Polskie strefy ekonomiczne wydały w 2018 roku blisko 350 zezwoleń i decyzji o wsparciu. Łącznie przedsiębiorcy zadeklarowali w nich ponad 14,5 mld zł inwestycji. Aż 30% tej kwoty wygenerować mają projekty objęte pomocą wałbrzyskiej strefy. WSSE wsparła 48 inwestycji, z czego 11 decyzji wydanych
zostało w oparciu o nowe zasady przyznawania pomocy publicznej (Polska Strefa Inwestycji).

Angażowaliśmy się w budowanie nowego modelu od samego początku, jeszcze przed etapem legislacyjnym – mówi Maciej Badora, prezes wałbrzyskiej strefy. – Bardzo ważnym aspektem wprowadzania zmian, było poinformowanie przedsiębiorców, że aplikować o wsparcie można teraz w szerszym zakresie. Analiza złożonych wniosków świadczy o tym, że komunikat dotarł do inwestorów – przyznaje prezes WSSE. Zmiany weszły w życie we wrześniu zeszłego roku. Zwolnienia podatkowe dostępne są na całym obszarze inwestycyjnym Polski, przez co przedsiębiorcy nie muszą lokować się na terenach objętych strefami ekonomicznymi.

Nasze działania chcemy prowadzić w oparciu o trzy główne priorytety. Po pierwsze – współpraca, w którą powinny zostać zaangażowane wszystkie środowiska mające wpływ na rzeczywistość gospodarczą – przedsiębiorcy, pracownicy, szkoły i uczelnie, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje okołobiznesowe. Kolejny cel to dotarcie z przekazem do przedstawicieli lokalnych – małych i średnich przedsiębiorstw, poinformowanie ich o większych możliwościach w aplikowaniu o wsparcie. Trzeci priorytet to przystąpienie do kolejnej fazy rozwoju inwestycyjnego Polski. Czynniki, które determinowały ten rozwój w przeszłości tracą dziś na sile. Przemysł 4.0, elektromobilność, energia odnawialna, polityka inwestycyjna krajów azjatyckich – to dziś wektory, na których należy opierać naszą strategię wzrostu – wymienia prezes Badora.

/WSSE „Invest-Park”, opr. mn/

Poprzedni artykułPo naszych interwencjach miasto zajmie się naprawą kolejnych latarń
Następny artykuł24-godzinny bieg wokół Dublina dla WOŚP. Kto dołączy?