Strona główna Wydarzenia Świdnica Kolejne dofinansowania na remonty zabytków

Kolejne dofinansowania na remonty zabytków

3

688 tys. złotych zarezerwowano w tegorocznym budżecie miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Do końca lutego właściciele zabytków – osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, parafie, a także spółki prawa handlowego – mogą składać wnioski o dotacje.

Dotowane mogą być wyłącznie prace, które powinny zakończyć się najpóźniej do 15 grudnia tego roku. Maksymalna wielkość dofinansowania to 80 % wartości inwestycji – wyjaśnia Barbara Sawicka, pełnomocnik prezydenta ds. ochrony i konserwacji zabytków. Dotacje na prace przy zabytkach udzielane są z budżetu miasta Świdnicy corocznie, od 1993 roku. W 2018 roku do 29 wnioskodawców trafiły prawie 3 miliony złotych.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Wypełniony dokument należy złożyć w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem: „Nabór wniosków o dotacje na prace przy zabytkach”, osobiście w pokoju 1a na parterze lub przesłać pocztą na adres urzędu. Termin naboru wyznaczono do dnia 28 lutego.

Wszelkich informacji na temat dofinansowań udziela Barbara Sawicka, pełnomocnik prezydenta ds. ochrony i konserwacji zabytków (pokój nr 321, nr tel. 74/856 28 85).

/UM Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułMobilna pracownia mammograficzna odwiedzi powiat. Idź na bezpłatne badanie
Następny artykułPrzy tenisowym stole najlepsze ekipy z SP 6 i SP 105 [FOTO]