Strona główna Wydarzenia Marcinowice Gmina Marcinowice z budżetem

Gmina Marcinowice z budżetem

0

W piątek, 28 grudnia 2018 r. na III Sesji Rady Gminy Marcinowice podjęto Uchwałę Budżetową na 2019 r.

FOT. UG Marcinowice

Uchwała Budżetowa gminy Marcinowice na 2019 r. zakłada dochody ogółem 24.605.786,00 zł, w tym dochody bieżące 23.705.786,00 zł i majątkowe 900.000,00 zł. Wydatki na poziomie 25.543.786,00 zł w tym wydatki bieżące 23.187.502,35 zł i majątkowe 2.356.283,65 zł. Planowany jest deficyt budżetu na poziomie 938.000,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków w kwocie 338.000,00 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 600.00,00 zł

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektów uchwał oraz możliwości sfinansowania deficytu była pozytywna.

Uchwałę przegłosowano większością głosów: na 15 radnych, za przyjęciem zagłosowało 14, jeden głos wstrzymujący.

/UG Marcinowice/

Poprzedni artykułNauczyciele wyzdrowieli. W „315” – lekcje normalnie
Następny artykułW prokuraturach nadal chorują