Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Chcą zdrowo i bezpiecznie żyć

Chcą zdrowo i bezpiecznie żyć

0

Pod okiem instruktora terapii uzależnień, Aleksandra Krzysztofa Matusiaka, od 17 do 23 stycznia w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym odbył się program z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Program składał się z trzech modułów. Jako pierwsi objęci zostali uczniowie klas V-VIII, którzy mieli możliwość podczas zajęć warsztatowych zdobyć wiedzę na temat negatywnych skutków zażywania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, alkohol, tytoń) oraz nałogowych zachowań. W trakcie warsztatów prowadzący omówił również treści związane z cyberprzemocą, w ramach których uczniowie wyposażeni zostali w wiedzę na temat mechanizmów jej powstawania i umiejscowienia jej w przestrzeni medialnej. Nie zabrakło informacji na temat istniejącego prawa stosowanego wobec sprawców hejtu.

Program miał na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu ryzykownych zachowań. Założenia programu miały na celu pomóc uczniom w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom ze strony otoczenia itp.). Brak takich umiejętności powoduje, że wielu ludzi sięga po chemiczne i coraz częściej behawioralne zastępcze środki radzenia sobie z trudnościami – podkreśla Krystyna Kwaśnik, dyrektor szkoły.

Moduł drugi został przeznaczony dla nauczycieli i wychowawców, którzy będą się szkolić po feriach zimowych. Natomiast moduł trzeci – to spotkanie z rodzicami, które odbędzie się 18 marca 2019 roku na terenie szkoły podstawowej. Podczas spotkania rodzice zostaną zapoznani z mechanizmami uzależnień; uzależnień od dopalaczy, narkotyków, alkoholu, e-papierosów, Internetu, gier komputerowych; interwencji w przypadku podejrzewania, że dziecko angażuje się w zachowania ryzykowne.

/UG Świdnica, opr. mn/