Strona główna Wydarzenia Świdnica 600 tysięcy złotych na szkolenia pracowników

600 tysięcy złotych na szkolenia pracowników

0

Znany jest już dokładny podział pieniędzy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przedsiębiorcy z dolnośląskich powiatów będą mieć do dyspozycji od 150 tys. zł do 3,2 mln zł na szkolenia swoich pracowników. W sumie na ten cel trafi rekordowa suma 13,59 mln zł. Powiat świdnicki ma do dyspozycji 600 tysięcy złotych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część środków Funduszu Pracy, która przeznaczona jest na finansowanie kształcenia ustawicznego osób pracujących. Pieniądze pracodawcy mogą przeznaczyć między innymi na kursy, szkolenia, czy też studia podyplomowe. O wyborze konkretnych działań decydują sami pracodawcy.

W 2019 roku preferowane będzie wsparcie kształcenia ustawicznego, w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości; pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej; osób, które mogą udokumentować wykonanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie przysługuje im prawo do emerytury pomostowej; instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im utrzymanie pracy;
osób po 45 roku życia.

Nabór będą prowadzić powiatowe urzędy pracy. Terminy przyjmowania wniosków powinny być znane jeszcze w styczniu.

/Źródło DWUP, opr. red./

Poprzedni artykułPomogli ponad 400 zwierzakom. Schronisko podsumowało rok
Następny artykułWarakomski Trio. Powrót na muzyczną scenę