Strona główna 0_Slider Świdnica ma budżet na 2019 rok. Spłata zadłużenia, mniej na inwestycje

Świdnica ma budżet na 2019 rok. Spłata zadłużenia, mniej na inwestycje

3

Świdniccy radni przegłosowali budżet na 2019 rok. Za jego przyjęciem opowiedziało się 13 rajców, pięciu było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu. Na przyszłoroczne zadania inwestycyjne trafi około 33,5 mln złotych, czyli o ponad 40% mniej niż w roku 2018.

W budżecie miasta na przyszły rok dochody mają wynieść nieco ponad 251 mln 248 tys. złotych. Tyle samo mają wynieść wydatki. Planowana jest spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 8 mln 894 tys. złotych, dzięki czemu zadłużenie miasta miałoby spaść do poziomu około 118 mln złotych.

Przygotowując budżet na rok 2019 przyjęliśmy kilka założeń, które miały spowodować, iż będzie to budżet zrównoważony, gwarantujący wysoką realizację inwestycji miejskich, a zarazem bezpieczny dla funkcjonowania miejskich instytucji i placówek, uwzględniający też takie założenia, jakie przyjęliśmy na początku kadencji, czyli stopniowego, niewielkiego wzrostu płac osób zatrudnionych w miejskich jednostkach. Przede wszystkim chcieliśmy dojść do takiego etapu aby w roku 2019 nie powiększać, a zmniejszyć zadłużenie miasta. W związku z tym, na koniec roku 2019 to zadłużenie ma być wyraźnie mniejsze – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Jakie inwestycje mają zostać zrealizowane w przyszłym roku? – Przy przygotowywaniu zadań do realizacji przyjęliśmy podstawową zasadę, że na liście tej znajdą się przede wszystkim duże projekty realizowane ze środków zewnętrznych, w tym ze środków z Unii Europejskiej, ale nie tylko – zapewnia Moskal-Słaniewska.

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, z budżetu wykreślona została inwestycja związana z remontem kolejnego odcinka ulicy Kraszowickiej. Na ten cel rezerwowano 6,5 mln złotych, jednak realizacja przebudowy była uzależniona od pozyskania środków z rządowego programu remontu i budowy dróg lokalnych. Pod koniec października świdnicki wniosek o dofinansowanie został odrzucony. W zamian, w 2019 roku mają być realizowane inne inwestycje drogowe – remont ulic Traugutta (1,8 mln złotych), Chłopskiej (1 mln 160 tys. złotych) i Franciszkańskiej (800 tys. złotych).

Z kolei ponad 3 mln złotych trafi na zapowiadaną od ubiegłego roku przebudowę al. Niepodległości. W pierwszej kolejności miałyby zostać wykonane prace remontowe na odcinku od pl. Wolności do skrzyżowania z ulicą 8 Maja. Także 3 miliony mają pokryć koszt przebudowy skrzyżowania ulic Kopernika z Kliczkowską. Prace rozpoczęły się tam pod koniec października i mają się zakończyć do czerwca 2019 roku. Budżetowe środki pokryją też wydatki innych, trwających już, inwestycji: przebudowę ulicy Pogodnej, rewitalizację podwórza i ulicy Siostrzanej, przebudową budynku Rynek 39-40.

Wśród nowych inwestycji zaplanowano: rewitalizację Parku Młodzieżowego (3 mln 165 tys. złotych), przebudowę ulicy Środkowej (40 tys. złotych), przebudowę ulicy Sowińskiego (700 tys. złotych), przebudowę pawilonu przy ulicy Malinowej 2 – przeznaczonego na wielopokoleniowe centrum kulturalne i filę biblioteki na Kraszowicach (200 tys. złotych), budowę boiska do gier zespołowych na Zawiszowie – projekt z budżetu obywatelskiego (200 tys. złotych), wymianę pokrycia dachu przybudówki hali sportowej przy ulicy Pionierów wraz z rewitalizacją szatni (150 tys. złotych), a także budowę drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Śląskiej (od ul. Słowiańskiej do granic miasta).

Ponadto, na remonty chodników trafi 50 tys. złotych, zaś drugie tyle na budowę oraz przebudowę parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta. Zakupione zostaną też 3 nowe kamery na potrzeby systemu miejskiego monitoringu (39 tys. złotych).

1 mln 300 tys. złotych zarezerwowano na wydatki związane z realizacją projektów ze Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego.

Oświadczenia klubów oraz świdnickich radnych

Świdnica Ponad Podziałami:
–  Rada Miasta kadencji 2018-2023 po raz pierwszy podejmuje jedną z najważniejszych decyzji dla każdego samorządu, jaką jest przyjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta. Po raz drugi pani prezydent Beata Moskal-Słaniewska przedłożyła projekt budżetu, umożliwiający spojrzenie na potrzeby mieszkańców przez pryzmat całego miasta. Analiza zaplanowanych dochodów oraz wydatków miasta pozwala stwierdzić, że jest to budżet oparty przede wszystkim na aktualnych możliwościach finansowych naszego samorządu. Ważniejsze od cyfr jest jednak to, że gwarantuje on trwałość funkcjonowania miejskich instytucji. Zapewnia kontynuowanie rozpoczętych, jak i wdrażanie nowych inwestycji, dzięki czemu Świdnica dalej będzie odgrywać ważną rolę ośrodka przemysłowego, wyróżniającego się potencjałem gospodarczym, nowoczesnością, kulturą, dbającym o ochronę środowiska i zabytki. Podkreślić należy, iż świdnicki budżet jest budżetem zrównoważonym. Planowane przychody posłużą spłacie dotychczasowych zobowiązań kredytowych, w kolejnych latach generowanie nadwyżki budżetowej ma się przyczynić do zmniejszenia zadłużenia. Oceniając zaplanowane w budżecie działania na 2019 rok, dostrzegamy szereg akceptowanych, potrzebnych miastu i mieszkańcom propozycji. Na uwagę zasługuje m.in. przebudowa dróg i chodników, wykonanie remontów komunalnych budynków wielorodzinnych, rewitalizację parków i ulic, tworzenie miejsc parkingowych, tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku, rozwój e-usług – mówił w imieniu klubu radny Tomasz Kempa.

Wspólnota Samorządowa:
Radni Wspólnoty Samorządowej dostrzegają zasadnicze różnice pomiędzy projektem budżetu na rok 2019 z budżetami poprzedniej kadencji. Jest to pierwszy budżet prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej przygotowany bez deficytu. Dzieje się tak głównie z powodu ograniczenia wydatków. Niestety, struktura tych ograniczeń jest bardzo niepokojąca. O ponad 30 mln złotych maleją inwestycje, a jednocześnie, prawie o 15 mln złotych wzrosną wydatki bieżące. Głębiej analizując ten stan rzeczy, nie sposób nie zauważyć, że pomimo ustalenia w poprzednich latach wydatków na wynagrodzenia na bardzo wysokim poziomie – przerost biurokracji, tworzenie zbędnych stanowisk i etatów w Urzędzie Miasta – koszty tego rodzaju przyrastają o kolejne 8 mln złotych. Nasz klub nie akceptuje takiej propozycji, zwłaszcza, że dzieje się to kosztem wydatków na ważne sfery życia miasta. Wymownym przykładem tego jest zmniejszenie o pokaźną kwotę dotacji na zadania bieżące w dziedzinie kultury. Obawiamy się, że skutkiem takiej polityki będzie radykalne ograniczenie oferty kulturalnej, kierowanej głównie do świdnickiej młodzieży i dzieci. Młodzieżowy Dom Kultury ma zmniejszoną dotację o około 300 tys. złotych. Rozczarowujący jest też brak wśród planowanych inwestycji kilku zadań, o które mieszkańcy ubiegają się od lat. Przykładem może być zaniechany przez panią prezydent projekt stworzenia na Zawiszowie centrum rekreacyjnego z terenami do spacerów, ścieżkami do biegania i jazdy na rowerze, placem zabaw itp. Zadanie to dwukrotnie wskazano w budżecie obywatelskim. Pomimo rekomendacji komisji rozwoju w budżecie nie znalazły się środki na oczekiwany przez wielu świdniczan całoroczny obiekt rekreacji wodnej. (…)  – oświadczył radny Lesław Podgórski. Wskazał przy tym na problemy przy modernizacji kompleksu basenów odkrytych oraz braku działań związanych z budową zaplecza dla zawodników przy przebudowanym stadionie miejskim. – Obecny budżet jest próbą odbudowy kondycji finansowej naszego miasta. Ubolewamy nad tym, że inwestycje w naszym mieście nie są prowadzone w sposób zrównoważony. Ograniczenie ich o ponad 30 mln złotych jest tego dobrym przykładem – dodał Podgórski. – Nie będziemy jednak blokować tego planu naprawczego dla Świdnicy. Szkoda, że dopiero po czterech latach pani prezydent zobaczyła olbrzymią rozrzutność w trakcie swojego urzędowania w poprzedniej kadencji – podsumował.

Platforma Obywatelska:
Planowany budżet na rok 2019 jest budżetem skrojonym na miarę potrzeb, ale też – przede wszystkim – na miarę możliwości. Na dużą pochwałę zasługuje jego zrównoważenie, mianowicie dochody w wysokości 253 mln równają się wydatkom. Zauważamy znaczący wzrost dochodów z podatku PIT. W 2018 roku było to ponad 57 mln złotych, a planowane w 2019 roku są dochody na poziomie ponad 69 mln złotych. Cieszy to, nie tylko ze względu na wzrost wpływów do kasy miasta, ale daje obraz, że mieszkańcy Świdnicy stają się coraz zamożniejsi. Środki na zadania inwestycyjne w wysokości ponad 36 mln złotych, w tym zaplanowane środki z Unii Europejskiej – ponad 13 mln złotych, pokazują, że wykorzystaliśmy w poprzedniej kadencji gros funduszy przewidzianych do zainwestowania w poprzednich latach, w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Na uwagę w zaplanowanym budżecie zasługują fundusze przewidziane m.in. na rewitalizację i przebudowę ulicy Siostrzanej, rewitalizację parku Młodzieżowego, remonty budynków komunalnych. Duże środki przeznaczamy na inwestycje drogowe, na przebudowę al. Niepodległości, rozbudowę skrzyżowania Mikołaja Kopernika i Kliczkowskiej, modernizację ulic Chłopskiej, Traugutta i Franciszkańskiej. To inwestycje bardzo potrzebne, ale zdajemy sobie sprawę, że nie do końca wystarczające. Zauważamy troskę o modernizację dróg w naszym mieście. Widzimy skalę potrzeb, dlatego zwracamy uwagę na zwiększenie w przyszłości środków na ten cel. Ulice m.in. Polna Droga, Staszica, Tołstoja wymagają zainteresowania w poprawę ich jakości. Prosimy, by w miarę pojawiających się w ciągu roku 2019 wolnych środków, zwiększyć pulę wydatków na parkingi i chodniki. W ostatnim czasie dokonała się znacząca poprawa w tym zakresie, ale zaplanowane środki są niewystarczające – twierdził Jan Dzięcielski, przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawiając stanowisko klubu PO. Wskazał przy tym na konieczność modernizację krytych kąpielisk przy ulicy Równej, szkole podstawowej nr 4, a także na potrzebę budowy nowej hali sportowej.

Prawo i Sprawiedliwość:
Patrzę na ten budżet i zastanawiam się, czy temu budżetowi – czy temu „budżetu” odlepiło się oczko. Dochodzę do wniosku, że oczko mu się wcale nie odlepiło, bo w tym „budżetu” jest zupełnie nieźle. Ten budżet mówi nam tak: słuchajcie radni, słuchajcie mieszkańcy Świdnicy, mamy za sobą wybory i mamy za sobą ten budżet wyborczy roku 2018 i możemy przez chwilę odetchnąć, bo jak będzie naprawdę zobaczycie w roku 2022-23, kiedy przyjdzie pora na następne budżety wyborcze i stąd ta pieredyszka, która jest obecna w tym budżecie, o której mówił bardzo oględnie skarbnik, definiując ten budżet jako zrównoważony – mówił Jacek Drobny. – W tym zrównoważonym budżecie nie ma istotnych parametrów, które by przesądzały o rzeczowej ocenie pozytywnej. Możemy rozmawiać o tym, jakie są wydatki na funkcjonowanie urzędu, natomiast nie rozmawiamy o etatyzacji tego urzędu, która naszym zdaniem jest zdecydowanie za duża. Czasy wysokiego bezrobocia w Świdnicy odeszły już w przeszłość. Nie ma wielkich problemów ze znalezieniem pracy i Urząd Miejski powinien przestać pełnić funkcję schroniska dla osób, które są bez zatrudnienia. Urząd Miejski powinien skupiać wąskie grono dobrze opłacanych, wysoko wykwalifikowanych urzędników, którzy służą mieszkańcom miasta, a nie funkcjonują w ramach jakiejś dziwnej pomocy społecznej – dodał Drobny.

Zwrócił przy tym uwagę na mniejsze środki przeznaczane w 2019 roku na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, na placówki wychowania pozaszkolnego oraz zadania z budżetowego działu „rodzina”. – W tym projekcie budżetu mamy wydatki na Miejską Bibliotekę Publiczną zwiększone o ponad 15% w stosunku do roku 2018. Ale kiedy patrzymy na specyfikację tego, co tam się znajdzie, to nie ma tam kilkuset tysięcy złotych wydanych na periodyk i stronę internetową służącą propagandzie administracji miejskiej – wspomniał. – Mamy do czynienia z budżetem, który będzie realizował cele odbiegające bardzo zdecydowanie od tego, jak my – radny Prawa i Sprawiedliwości – widzimy prawidłową realizację potrzeb mieszkańców Świdnicy oraz potrzeb przedsiębiorców i przedsiębiorstw funkcjonujących w Świdnicy. Nie ma w tym budżecie żadnych istotnych wydatków kapitałowych na tzw. powiększenie bazy podatkowej. Nie ma działań, które dadzą nam pewność, że budżet w latach następnych będzie większy, a nie mniejszy. Nie jest to budżet, który w sposób satysfakcjonujący zaspokaja potrzeby mieszkańców i nie jest to budżet, który powstrzyma ciągły odpływ mieszkańców z naszego miasta – mówił. – Jest tak, że w tym budżecie przewidziano ponad 2 mln złotych na ścieżki rowerowe pomiędzy gminą miejską i gminą wiejską Świdnica. To bardzo ważne zadanie, które przyczyni się do rozwoju naszego miasta – ironizował Drobny. Zamiast budowy tras rowerowych zaproponował podjęcie bardziej zdecydowanych działań w kierunku budowy drogi ekspresowej łączącej Świdnicę z resztą kraju.

Sojusz Lewicy Demokratycznej:
Analizując projekt budżetu na 2019 rok widać, że po raz pierwszy od bardzo wielu lat jest to budżet zrównoważony. Budżet który nie zakłada deficytu finansowego. Pomimo tego, pani prezydent nie rezygnuje z inwestycji, które są zaplanowane na kwotę 38,4 mln złotych, głównie z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę lokalnych dróg, z najważniejszą inwestycją – przebudową al. Niepodległości. W projekcie budżetu widać również, jak duża kwota przeznaczona jest na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, pozyskanych w kwocie 13,7 mln złotych. Działania te to konsekwentna polityka prowadzona od początku poprzedniej kadencji przez panią prezydent Beatę Moskal-Słaniewską i pracowników Urzędu Miasta. Jako radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej popieramy takie projekty i będziemy je wspierać. Zwiększone zostały także środki na pomoc społeczną, w tym na pobyt mieszkańców Świdnicy w domach pomocy społecznej oraz działalność dziennego domu Senior-Wigor. Bardzo ważny jest dla nas także dział oświata i wychowania, w którym wydatki zostały zwiększone w stosunku do roku 2018, co powinno zapewnić spokojne funkcjonowanie naszych placówek. Natomiast na pewno nie pozwoli na pokrycie kosztów reformy edukacji, która w roku 2019 osiągnie punkt kulminacyjny i będzie bardzo dotkliwa personalnie dla nauczycieli, a finansowo dla miasta – mówił Rafał Fasuga.

radny Marcin Paluszek (Świdnickie Forum Rozwoju):
Przyszłoroczny budżet jest znacząco mniej inwestycyjny niż ten, który został uchwalony na rok wyborczy 2018. Pokazuje to, że planowanie budżetowe w naszym mieście ściśle skorelowane jest z cyklem wyborczym, co nie jest zazwyczaj korzystne dla mieszkańców, a raczej dla ekipy sprawującej władzę w naszym mieście. Ograniczenie wydatków wynika z próby zahamowania znacznego wzrostu zadłużenia, które miało miejsce w latach poprzednich. Prognozowana obsługa długu to już ponad 5,3 mln zł (ponad 15% więcej niż w roku 2018). W wielu działach ograniczono wydatki, które bezpośrednio dotyczą mieszkańców (polityka społeczna, bezpieczeństwo publiczne), a ci sami mieszkańcy będą musieli zapłacić większy o 7.6% podatek od nieruchomości, który zasili budżet o kolejne środki. Pozytywnym aspektem budżetu na 2019 rok jest ujęcie rewitalizacji Parku Młodzieżowego, o które wraz ze Świdnickim Forum Rozwoju zabiegałem od wielu lat – komentuje Paluszek, w minionej kadencji wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

Michał Nadolski
[email protected]