Strona główna Wydarzenia Opłata za odholowanie w górę. Rada powiatu zgodziła się na maksymalne stawki

Opłata za odholowanie w górę. Rada powiatu zgodziła się na maksymalne stawki

0

Od nowego roku wzrosną opłaty za odholowanie pojazdów i ich późniejszy postój na parkingu. Za wywóz nieprawidłowo zaparkowanego lub porzuconego auta osobowego jego właściciel będzie musiał zapłacić 494 złotych. To maksymalna stawka, jaką dopuszcza Ministerstwo Finansów.

zdjęcie ilustracyjne (fot. Rasbak/CC BY-SA)

W środę decyzję w sprawie przyszłorocznych stawek podjęli radni powiatu świdnickiego. – Tradycyjnie pod koniec roku ustalamy wysokość opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od ich usunięcia. Te stawki ustalane są w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów, który rokrocznie waloryzuje maksymalne stawki, w oparciu o aktualne wskaźniki rynkowe. Tradycyjnie też proponujemy maksymalne stawki  – mówił starosta świdnicki Piotr Fedorowicz. Propozycję poparło 23 radnych, a czterech wstrzymało się od głosu.

Tym samym, od nowego roku za usunięcia z drogi pojazdu o masie nieprzekraczającej 3,5t jego właściciel musi zapłacić 494 zł (dotychczas 486 zł), a za każdą dobę przechowywania samochodu na strzeżonym parkingu – 41 zł (dotychczas 40 zł). W przypadku pojazdów o masie 3,5–7,5t odholowanie będzie się wiązać opłatą w wysokości 616 zł, zaś doba na parkingu – 53 zł. W przypadku pojazdów przewożących materiały niebezpieczne kwoty te wynoszą odpowiednio 1562 i 204 zł.

Kalkulacja oraz wskazanie wszystkich wydatków, które ponosimy w przypadku usuwania pojazdów z drogi, obejmująca wszystkie procedury, wystąpienia do sądu o przepadek mienia na rzecz powiatu i pokrywania kosztów przechowywania tych pojazdów na parkingach strzeżonych, zdecydowanie przewyższają możliwości, jakie daje nam Minister Finansów. Stąd propozycja stawek maksymalnych – tłumaczył Fedorowicz.

***

Ustawa o ruchu drogowym określa szereg sytuacji, gdy za usunięcie pojazdu z drogi musi zapłacić jego właściciel. Zaliczają się do nich następujące przypadki:

  • pojazd został pozostawiony w miejscu, gdzie jest to prawnie niedozwolone, utrudnia ruch lub stanowi innego typu zagrożenie dla bezpieczeństwa;
  • kierowca nie okaże dokumentu potwierdzającego obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu (ubezpieczenie OC) lub dowodu opłacenia składki na to ubezpieczenie, jeżeli pojazd jest ubezpieczony w kraju nienależącym do UE;
  • pojazd przekroczył dozwoloną masę całkowitą, wymiary lub nacisk osi;
  • pojazd jest prowadzony przez osobę nieuprawnioną do tej czynności – nie posiada ona prawa jazdy lub zostało jej wstrzymane – i w aucie nie znajduje się nikt, kto mógłby przejąć kierowanie pojazdem;
  • kierowca jest nietrzeźwy lub nie ma przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania bądź posiadania pojazdu.
  • stan pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, uszkadza drogę lub szkodzi środowisku.
  • pojazd został pozostawiony na parkingu dla niepełnosprawnych mimo nieoznakowania kartą parkingową, która to umożliwia.

Michał Nadolski
[email protected]