Strona główna 0_Slider Koniec użytkowania wieczystego. W Świdnicy będzie 99% bonifikata na wykup gruntu

Koniec użytkowania wieczystego. W Świdnicy będzie 99% bonifikata na wykup gruntu

5

Rada Miejska w Świdnicy zdecydowała, ile wyniesie bonifikata przy uiszczaniu jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Wszyscy, którzy zdecydują się uiścić opłatę do 31 grudnia 2019 roku będą mogli skorzystać z 99% zniżki.

1 stycznia 2019 roku użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe staną się właścicielami gruntów. W życie wchodzi ustawa, która automatycznie zamienia użytkowanie wieczyste we własność. Za to przekształcenie trzeba będzie jednak zapłacić.

Nie będzie już dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Przekształcenie będzie odpłatne. Za przekształcenie zapłacisz 20 rocznych opłat przekształceniowych. Opłaty te odpowiadają wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jaka obowiązywałaby w 2019 roku. Termin na zapłatę pozostanie bez zmian – do 31 marca każdego roku. Całą opłatę możesz też wpłacić jednorazowo – płatność „z góry” – tłumaczą urzędnicy z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Przewidziano obligatoryjną bonifikatę w wysokości 60% dla użytkowników gruntów Skarbu Państwa – w przypadku płatności z góry dokonanej w 2019 roku, w kolejnych latach bonifikata maleje o 10 proc. rocznie. Bonifikata na gruntach samorządowych jest fakultatywna i zależy od decyzji lokalnych władz. Nic nie stoi na przeszkodzie, by udzielane przez władze samorządowe bonifikaty były wyższe niż te przewidziane dla gruntów Skarbu Państwa – dodają przedstawiciele resortu.

Na taki właśnie krok zdecydowano się w Świdnicy. Podczas grudniowych obrad Rady Miejskiej przyjęto uchwałę, zgodnie z którą – w przypadku płatności z góry dokonanej do 31 grudnia 2019 roku – przysługiwać będzie bonifikata w wysokości 99%. W pierwotnej wersji projektu uchwały zniżka ta miała wynosić 95%. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dotychczasowych użytkowników wieczystych oraz zachęcając do wnoszenia opiaty jednorazowej w 2019 roku, proponuje się wprowadzenie bonifikaty w wysokości 95% [w przyjętej autopoprawce 99% – red.]. Jednocześnie dopuszcza się możliwość udzielenia bonifikaty od rocznej opłaty przekształceniowej wnoszonej za dany rok w wysokości 50% dla osób, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona – stwierdza w uzasadnieniu do projektu dyrektor Małgorzata Synowiec ze świdnickiego magistratu. Projekt wraz z autopoprawkę zyskał poparcie wszystkich miejskich radnych.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułPakują i rozdają pół tysiąca biletów do kina [FOTO]
Następny artykułZwierzak na prezent?