Strona główna Wydarzenia Strzegom Jakie inwestycje w 2019 roku? Strzegom ma nowy budżet

Jakie inwestycje w 2019 roku? Strzegom ma nowy budżet

1

Na ostatniej tegorocznej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, 27 grudnia 2018,  radni  przyjęli budżet na 2019 r. Za głosowało 16 osób, trzy wstrzymały się od głosu.


Dochody  gminy w 2019 r. będą wynosić 119 730 625,50 zł, zaś wydatki 123 911 962,50 zł. Deficyt w wysokości 4 181 337,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

Na inwestycje zaplanowano 24 645 645,00 zł, co stanowi 19,89 % wydatków budżetowych ogółem. Część środków finansowych przeznaczono na kontynuację zadań inwestycyjnych z 2018 r., część dotyczy nowych wyzwań.

Wśród nowych – najważniejszych – zadań inwestycyjnych należy wymienić: przebudowę ul. Olszowej w Strzegomiu, przebudowę drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica, przebudowę ul. Piłsudskiego w Strzegomiu – etap III, przebudowę dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu w Goczałkowie, remont chodników przy ul. Chopina w Strzegomiu i wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu. Warto wspomnieć też o budowie świetlic wiejskich w Goczałkowie Górnym, Morawie i Żelazowie (wraz z remizą), adaptacji budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Grochotowie i przebudowie świetlicy wiejskiej w Modlęcinie. Amatorów kolarstwa z pewnością ucieszy budowa dirt-parku na ul. Parkowej w Strzegomiu i utworzenie sieci infrastruktury rowerowej w gminie Strzegom. Nie zapomniano o budowie „Gwiezdnego podwórka” – centrum rekreacyjno-edukacyjnego na ul. Mickiewicza w Strzegomiu oraz remoncie i modernizacji podwórka położonego w centrum miasta pomiędzy ulicami Bohaterów Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem – III etap. Ponadto, wiele środków przeznaczono na oświatę, opiekę społeczną, fundusz sołecki, konkurs „Aktywne sołectwa”, utrzymanie dwóch dworców autobusowych, Budżet Obywatelski, poprawę bezpieczeństwa, organizacje pozarządowe, czy też zabytki.

Pozytywną opinię nt. budżetu naszej gminy przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu oraz radna Dorota Kwaśnicka, która reprezentowała Komisję Budżetu, Finansów, Planowania i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Za podjęciem uchwały budżetowej opowiedzieli się wszyscy obecni na sesji radni Klubu „Razem dla gminy”. Przedstawiciele Klubu „Prawo i samorządność” wstrzymali się od głosu.

/UM Strzegom, opr. red./

Poprzedni artykułSylwestrowa Noc Filmowa w Cinema3D [ROZWIĄZANIE KONKURSU]
Następny artykułKolizja na krajowej piątce