Strona główna 0_Slider Po Świdnicy trolejbusem? Eksperci sprawdzali taką możliwość

Po Świdnicy trolejbusem? Eksperci sprawdzali taką możliwość

10

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy szykuje się do zakupu pierwszych w mieście autobusów elektrycznych. Ekologicznym rozwiązaniom przyglądają się także świdniccy urzędnicy. W czerwcu poprosili zewnętrzną firmę o przeanalizowanie możliwości wykorzystania w miejskiej komunikacji tzw. autobusów zeroemisyjnych. Przy tej okazji sprawdzono, czy opłacalne byłoby uruchomienie w Świdnicy linii trolejbusowych.

Zgodnie z przyjętą w styczniu ustawą o elektromobilności, każda jednostka samorządu terytorialnego licząca co najmniej 50 tysięcy mieszkańców i organizująca komunikację miejską, od 1 stycznia 2028 roku będzie musiała zapewnić co najmniej 30-procentowy udział pojazdów zeroemisyjnych – elektrycznych, napędzanych gazem lub wodorem – we flocie służącej do obsługi miejskich linii. Ustawa nakazuje też samorządom przygotowanie analizy kosztów i korzyści związanych z inwestycjami w tabor zeroemisyjny.

W przypadku Świdnicy opracowanie tego dokumentu zlecono firmie Trako Projekty Transportowe z Wrocławia. Eksperci sprawdzili więc, jaki rodzaj autobusów sprawdziłby się w mieście najlepiej. Porównano pojazdy o napędzie wodorowym, CNG, elektrycznym – zasilanych z punktów ładowania, a także możliwość uruchomienia sieci trolejbusowej.

Najbardziej optymalny wariant uruchomienia trakcji trolejbusowej obejmowałby elektryfikację linii 1, 6 oraz 7, gdyż tworzą one 2 wiązki par linii na możliwie długim wspólnym odcinku trasy: 1) od pl. Grunwaldzkiego, wzdłuż centrum miasta, przez ul. Jodłową, aż do ul. Kopernika – tworzoną przez linie 1 i 6, 2) w zachodniej części miasta od pętli przy ul. Emilii Plater, do ul. Riedla – linie 1 i 7 – wyliczają autorzy opracowania. – Wskazane linie 1, 6 i 7 będą częściowo pokryte siecią trakcyjną, dlatego z tego względu zakłada się kursowanie trolejbusów z napędem pomocniczym na fragmentach tras bez trakcji trolejbusowej. Największe pokrycie siecią trakcyjną będą miały linie 1 oraz 6 – linie te są najczęściej kursującymi liniami w całej sieci świdnickiej komunikacji miejskiej. Wyjazdy z zajezdni nie będą się odbywać z wykorzystaniem akumulatorów, ponieważ trakcja trolejbusowa została przewidziana od ul. Kopernika do zajezdni przy ul. Inżynierskiej. Łączna długość sieci trakcyjnej, tj. toru pojedynczego dla trolejbusów w Świdnicy docelowo wyniesie 10,2 km w jedną stronę – dodają.

Podliczono też, jaki byłby koszt budowy sieci trolejbusowej. Na dostosowanie zajezdni do ich obsługi należałoby wydać 12,2 mln złotych, na zakup pierwszych pojazdów – 18 mln złotych, na budowę sieci trakcyjnej – 40,8 mln, zaś na budowę podstacji zasilających – 8,4 mln. W sumie byłaby to inwestycja opiewająca na 59 mln złotych.

opr. „Trako” Projekty Transportowe, mat. UM Świdnica

W ocenie autorów dokumentu wariant zakładający uruchomienie sieci trolejbusowej byłby jednym z najmniej korzystnych – przede wszystkim z uwagi na koszt jego budowy. Dalszej analizie poddano więc możliwość zakupu autobusów konwencjonalnych – spełniających normę EURO 6, a także autobusów elektrycznych, których ładowanie mogłoby się odbywać na pętlach.

Inwestycja w autobusy elektryczne akumulatorowe nie powinna zostać zrealizowana, gdyż jest nieefektywna pod względem społeczno-gospodarczym. Zmonetyzowane koszty z tytułu ich eksploatacji przewyższą poziom korzyści ekonomiczno-społecznych. Zatem osiągnięcie poziomów minimalnego udziału autobusów zeroemisyjnych zgodnie z zapisami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych we flocie operatora świdnickiej komunikacji miejskiej nie jest wymagane – konkludują eksperci. Dodają jednak, że może się to zmienić wraz z ze spadkiem ceny autobusów elektrycznych o długości około 12 metrów z poziomu 2,2 mln do 1,7 mln złotych.

Niezależnie od wyników niniejszej analizy, Gmina Świdnica deklaruje gotowość do wprowadzenia do eksploatacji autobusów zeroemisyjnych, przy uzyskaniu środków zewnętrznych na ten cel – podsumowują eksperci firmy Trako.

W sprawie dokumentu trwają właśnie konsultacje społeczne. Każdy z mieszkańców może się zapoznać z opracowaniem na stronie Urzędu Miejskiego i przekazać swoje uwagi, propozycje oraz opinie na jego temat.

Michał Nadolski
[email protected]