Strona główna 0_Slider Park Wrocławski do rewitalizacji. Na razie przebudują główną alejkę

Park Wrocławski do rewitalizacji. Na razie przebudują główną alejkę

8

Do 21 grudnia 2018 roku powinny zakończyć się pierwsze prace związane z rewitalizacją parku Wrocławskiego. Miejscy urzędnicy zlecili wykonanie parkowej alejki. Budowa ma pochłonąć nieco ponad 98 tys. złotych.

O rewitalizację parku od kilku lat zabiegali świdniczanie, a także radny minionej kadencji, Marek Marczewski. To właśnie z jego inicjatywy do świdnickiego budżetu obywatelskiego zgłaszany był projekt odnowy zielonego terenu. Oprócz renowacji alejek mówiło się o montażu nowych ławek i oświetlenia, a także budowie placu zabaw. Propozycja nie zdobywała jednak wystarczającej liczby głosów, by zadanie skierowano do realizacji.

Kwestię rewitalizacji parku znajdującego się między ulicą Saperów a ulicą 1 Maja podnoszono także podczas prac wykonywanych przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej. W 2017 roku, w ramach programu „Kawka”, pod parkowym terenem układano rury ciepłownicze, prowadzące w kierunku zabudowań przy ulicy Wrocławskiej i 1 Maja. Park został przy tej okazji rozkopany, jednak MZEC deklarował wówczas przywrócenie całego terenu do poprzedniego stanu. Prace naprawcze nie zostały ukończone. – Po wykonaniu części prac od strony ulicy Saperów, do mniej więcej połowy długości parku, właściciel terenu zdecydował, że oprócz planowanych wcześniej nowych obrzeży alejki, nowych ławek i koszy powstanie również ścieżka rowerowa, co zmieniło wartość inwestycji oraz jej harmonogram – mówił Witold Tomkiewicz, rzecznik spółek miejskich.

Nadzieję na realizację pełnej rewitalizacji dawało wpisanie inwestycji do budżetu miasta na 2018 rok. Początkowo na ten cel zarezerwowano kwotę 60 tys. złotych. Ostatecznie środki na remont parku sięgnęły poziomu 100 tys. złotych. Nieco ponad tydzień temu zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Stańczyk”, któremu powierzono wykonanie głównej alejki w parku Wrocławskim. Urzędnicy nie zdecydowali się na ogłoszenie przetargu w trybie zamówień podprogowych do 30 tys. euro lub w innej formie, która zostałaby ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Nie wiadomo więc, jaki jest szczegółowy zakres prac, a także czy wykonaniem prac byli zainteresowani inni wykonawcy i jaką przedstawili ofertę.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Dariusz Nowaczyński