Strona główna 0_Slider Nie będzie 2,7 mln złotych na Kraszowicką. Bo chodniki były złe

Nie będzie 2,7 mln złotych na Kraszowicką. Bo chodniki były złe

49

To już pewne – Świdnica nie otrzyma rządowego dofinansowania na remont kolejnych odcinków ulicy Kraszowickiej. Złożony przez miasto wniosek został odrzucony, podobnie jak odwołanie od tej decyzji. Wiadomo już, że przyczyną negatywnej oceny była niewłaściwa szerokość projektowanych chodników. Tym samym realizacja wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji stanęła pod znakiem zapytania. Pocieszeniem dla zmotoryzowanych może być rychłe zakończenie prac na obecnie przebudowywanym fragmencie ulicy.

fot. Kraszowickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

Przypomnijmy, świdniccy urzędnicy walczyli o dotację w wysokości blisko 2 mln 725 tys. złotych. Pieniądze miały wspomóc kolejne etapy przebudowy ulicy Kraszowickiej – od skrzyżowania z ulicą Bystrzycką (od strony centrum) do krzyżówki z Działkową, a także od skrzyżowania z Przyjaźni do przejazdu kolejowego przy ulicy Torowej. – Decyzja o realizacji kolejnych odcinków jest uzależniona od pozyskania środków z “Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – deklarowała wcześniej prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska. Koszt realizacji wspomnianych odcinków miałby wynieść blisko 5 mln 449 tys. złotych.

26 października wojewoda dolnośląski ogłosił listę wniosków o dotację zakwalifikowanych do dalszej oceny merytorycznej oraz tych, które odpadły na etapie oceny formalnej. – Wniosek Gminy Miasto Świdnica został odrzucony z powodu niezgodności z przepisami technicznymi – mówiła Sylwia Jurgiel, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego. Od negatywnej decyzji miasto postanowiło się odwołać. O ponowne rozpatrzenie wniosku apelowali także mieszkańcy Kraszowic, którzy w tej sprawie zbierali podpisy.

We wtorek wojewódzka komisja zdecydowała o podtrzymaniu swojej pierwotnej oceny. – Zastrzeżenie Gminy Miejskiej Świdnica do listy wniosków odrzuconych nie zostało uwzględnione. Powodem odrzucenia przedmiotowego wniosku było zaprojektowanie chodników o szerokościach nieodpowiadających wymogom techniczno-budowlanym – wyjaśnia Jurgiel. Wykonaniem projektu przebudowy wszystkich odcinków ulicy Kraszowickiej zajęło się Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT. Na ten cel z miejskiego budżetu wydano 15,9 tys. złotych.

Z rządowych środków chciało także skorzystać świdnickie starostwo powiatowe. Wnioskowano o dofinansowanie I etapu przebudowy drogi powiatowej nr 2879D między Zebrzydowem a Mysłakowem, którego całkowity koszt oszacowano na 2 mln 210 tys. złotych. Blisko połowa z tej kwoty miała pokryć dotacja. Także ten projekt odpadł z uwagi na niezgodność z przepisami, co zostało podtrzymane w odpowiedzi na złożone odwołanie.

***

Na finiszu znajdują się obecnie prace związane z przebudową fragmentu ulicy Kraszowickiej, od skrzyżowania z ulicą Chłopską (bliżej centrum) do krzyżówki z ulicą Przyjaźni. Planowany termin zakończenia robót oraz przywrócenia ruchu wyznaczono na 20 listopada 2018 roku.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Kraszowickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich