Strona główna Wydarzenia Świdnica “Dzień dla bezpieczeństwa” w III LO

“Dzień dla bezpieczeństwa” w III LO

0

III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy uczestniczy w konkursie „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń”. Szkoła stara się o przedłużenie na kolejne 5 lat certyfikatu przyznawanego placówkom spełniającym określone standardy dotyczące bezpieczeństwa. W ramach konkursu na terenie szkoły realizowanych jest wiele działań. Jednym z nich było zorganizowanie “Dnia dla bezpieczeństwa”.

We wtorek, 20 listopada szkoły zostali zaproszeni przedstawiciele służb mundurowych i ratowniczych działających na terenie powiatu świdnickiego. Prelekcje odbywały się w auli szkolnej i w klasach. Wszystkie klasy I i II uczestniczyły w spotkaniu z nadkomisarzem Robertem Topolskim, który przedstawił ważne aspekty pracy policji. Policjant omówił też podstawowe przepisy prawne dotyczące młodzieży. Dla poszczególnych klas zorganizowano jeszcze spotkania w mniejszym gronie.

Kpt. Piotr Pijarowski ze straży pożarnej omawiał z młodzieżą najważniejsze aspekty bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Swój wykład opatrzył instruktażowymi rysunkami i dokładnym opisem działania urządzeń, z których korzystamy na co dzień w domach, a które eksploatowane w niewłaściwy sposób mogą stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia i życia.

Ratownik medyczny Paweł Józefiak z Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy, przedstawił natomiast różne aspekty pracy służb medycznych oraz sytuacji, z jakimi najczęściej spotykają się pracownicy pogotowia ratunkowego. – Ta bardzo ciekawa relacja ratownika, który na co dzień jeździ karetką, uzupełniona zdjęciami i prezentacją, przybliżyła uczniom specyfikę działania tej służby. Uwagę uczniów próbowano zwrócić przede wszystkim na zasadne wzywanie pomocy medycznej. Ratownik zwrócił również uwagę na brawurę i nieodpowiedzialność ludzi, które często są przyczyną nieszczęśliwych zdarzeń, często tragicznych w skutkach – opowiada Krzysztof Frączek z III LO.

Z kolei młodszy aspirant Krzysztof Huzar z KPP w Świdnicy, zajmujący się sprawami nieletnich, szczegółowo omawiał młodzieży zagrożenia związane z używaniem dopalaczy. Przestrzegał uczniów przed tragicznymi skutkami eksperymentowania z nieznanymi substancjami, wyczerpująco odpowiadał na pytania i wątpliwości uczniów.

Mamy nadzieję, że uzyskane przez uczniów na tych spotkaniach informacje, przyczynią się do budowania większej świadomości i odpowiedzialnego, bezpiecznego zachowania oraz rozważnego korzystania z pomocy i wsparcia służb mundurowych i ratowniczych – dodaje Frączek. – A może przy okazji niektórzy z naszych uczniów podejmą decyzję o wyborze własnego zawodu związanego z pracą w tych trudnych, ale jak bardzo potrzebnych nam wszystkim, służbach? – zastanawia się dyrektor III LO.

/III LO w Świdnicy, opr. mn/