Strona główna Wydarzenia Świdnica Świdnickie Liceum Banacha w projekcie za ponad milion złotych

Świdnickie Liceum Banacha w projekcie za ponad milion złotych

0

II LO im. Stefana Banacha w Świdnicy jest w gronie uczestników projektu, który poszerza ofertę edukacyjna i poprawi start młodzieży w rywalizacji o indeksy najlepszych uczelni.

„Międzypowiatowa droga po sukces” to projekt, który obejmie wsparciem 3 szkoły ogólnokształcące – II LO im. Stefana Banacha w Świdnicy, Zespół Szkół Alternatywnych z Kłodzka i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku.

Projekt, na łączną kwotę 1 294 379,61 zł przewiduje zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, wyjazdy edukacyjne, szkolenia dla nauczycieli, targi edukacyjne oraz zakup doposażenia do szkół. Młodzież będzie mogła wziąć udział w zajęciach specjalistycznych organizowanych na uczelniach wyższych, w wyjazdach do Konsulatu Generalnego Niemiec, a także będzie mogła skorzystać z zajęć z języka niemieckiego prowadzonych przez nativ speakerów w Fundacji „Krzyżowa”. Młodzież będzie uczestniczyła w zajęciach z pedagogiem oraz doradcą zawodowym.

Projekt zakłada realizację kilku celów: wzrost kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych, wzrost kompetencji społecznych uczniów, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, poprawę efektywności nauczania przez doposażenie szkół w sprzęty do pracowni specjalistycznych.  – Do świdnickiego liceum kupimy m.in. mikrofony, system wystawienniczy, laptopy – mówi Jacek Iwancz, dyrektor II LO im. Stefana Banacha w Świdnicy.

Autorka projektu, Aleksandra Królak – Wąsowicz, podkreśla horyzontalny charakter projektu. – Projekt zakłada współpracę II LO w Świdnicy i dwiema szkołami z Kłodzka. Wspólnie realizowane będą targi edukacyjne. Zakładana jest także wymiana doświadczeń i metod pracy między nauczycielami ze Świdnicy i Kłodzka.

Projekt „Międzypowiatowa droga po sukces” współfinansowany jest ze środków UE w ramach RPO Dolny Śląsk.

/Źródło II LO w Świdnicy/