Strona główna Polityka „Świdnica potrzebuje swojego przedstawiciela w sejmiku”

„Świdnica potrzebuje swojego przedstawiciela w sejmiku”

0

Rozmowa z Jackiem Iwanczem – kandydatem Koalicji Obywatelskiej (Lista nr 4) do Sejmiku Dolnego Śląska.

Jest pan dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego, od niedawna noszącego imię Stefana Banacha. Skąd pomysł na kandydowanie w wyborach samorządowych i dlaczego do sejmiku?

Na co dzień spotykam się z sytuacją niewystarczających środków finansowych na sprawne funkcjonowanie i remonty szkół. Bez środków unijnych i bez programów operacyjnych trudno jednak wyobrazić sobie znaczącą poprawę infrastruktury w Świdnicy i w powiecie świdnickim. Dlatego postanowiłem kandydować do Sejmiku Dolnego Śląska, aby zadbać o inwestycje w naszym mieście, powiecie i regionie. Zadaniem sejmiku jest bowiem uchwalanie budżetu województwa i określenie zasad udzielania dotacji. Nie może więc w nim zabraknąć przedstawiciela Świdnicy.

Jest pan nauczycielem, wychowawcą młodzieży. Co może pan młodym ludziom zaproponować?

Zależy mi na rozwoju naszego regionu, co w konsekwencji spowoduje powstanie nowych miejsc pracy. Mam doświadczenie i wiem co powinniśmy zmienić, by stworzyć jak najlepsze warunki do nauczania. Zależy mi na wyposażeniu szkół w nowoczesne technologie, ale i boisk czy sali gimnastycznych. Jest to oczywiście zadanie samorządów, ale Urząd Marszałkowski może je wspomagać. Aby ułatwić młodzieży uzyskanie wykształcenia, zadbam o darmowy dojazd do szkół i na wyższe uczelnie. W kompetencji Urzędu Marszałkowskiego jest też transport kolejowy. Będę dążył do zwiększenia liczby połączeń, również na trasie Świdnica-Wrocław, oczywiście z darmowym biletem dla studentów. Warto również rozważyć skrócenie czasu przejazdu do stolicy naszego województwa poprzez budowę bezpośredniego odcinka ze Świdnicy do Żarowa.

A dla seniorów?

– Chcę promować programy aktywizujące seniorów, chociażby takie jak działające już uniwersytety trzeciego wieku oraz domy dziennego pobytu. Uważam, że powinniśmy także zadbać o powstanie w szpitalach powiatowych oddziałów geriatrycznych i rehabilitacyjnych oraz publicznych Zakładów Opieki Leczniczej. Powinniśmy pomagać seniorom oraz rodzinom, które opiekują się chorymi. Zadbam o jeden spójny program dla całego województwa finansowany przez sejmik.

Jakie jeszcze działania chciałby pan podjąć jako radny Sejmiku Dolnośląskiego?

– Walczyć ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza. Dane pokazują, że mamy bardziej zanieczyszczone powietrze niż w Wałbrzychu i w wielu innych miastach w Polsce. Tak być nie może. Musimy zadbać o zdrowie mieszkańców Świdnicy, ale też o atrakcyjność turystyczną naszego regionu. Zajmę się również inwestycjami w energię odnawialną, inteligentnym oświetleniem i rozproszonym systemem wytwarzania energii.

Kolejna pilna dla naszego miasta inwestycja to dokończenie obwodnicy naszego miasta. Musimy dopilnować, aby po planowanej przebudowie drogi wojewódzkiej numer 379, w ramach projektu Trasy Sudeckiej, prowadzącej z Wałbrzycha przez Modliszów, cały ruch nie został skierowany do centrum Świdnicy. Powinniśmy także zadbać o to, aby ruch ciężarowy omijał świdnickie osiedla mieszkaniowe. Potrzebujemy nie tylko szybkiego dokończenia obwodnicy naszego miasta, ale też bezkolizyjnego dojazdu do już otwartych oraz obecnie projektowanych odcinków dróg szybkiego ruchu S3 i S8.

Świdnica i powiat świdnicki to miejsce, gdzie mieszkają osoby aktywne, jeżdżące na rowerze, systematycznie biegające. Chciałbym, aby na terenie naszego powiatu istniały dogodne połączenia rowerowe między miejscowościami a miejscami atrakcyjnymi turystycznie, np. bezpieczny dojazd ze Świdnicy do Zagórza Śl. Pamiętam również o jeżdżących na rolkach, dla których w naszym mieście brakuje torów. Takie trasy mogłyby powstać chociażby na Osiedlu Zawiszów, w miejscu, gdzie w ramach budżetu obywatelskiego wygrał zgłoszony przeze mnie projekt wykonania koncepcji terenów sportowo-rekreacyjnych.

Dziękuję za rozmowę.

– Na koniec chciałbym zachęcić wszystkich do wzięcia udziału w wyborach 21 października. Oddajmy głos na odpowiedzialne osoby, które będą potrafiły przez najbliższe pięć lat sprawnie zarządzać naszymi samorządami.

 

/Artykuł sponsorowany/
/Materiał sfinansowany ze środków KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/

Poprzedni artykułRegina Adamska: „Tylko stabilna Rada i dobra współpraca rozwija Gminę Świdnica”
Następny artykułObwodnica wraca do gry? Minister infrastruktury w kampanii wyborczej o planach