Strona główna 0_Slider Sąd nakazał zapłatę milionowej kary za Zaułek Świętokrzyski

Sąd nakazał zapłatę milionowej kary za Zaułek Świętokrzyski

7

Miasto wygrało pierwszą sądową batalię z firmą Blackrock Properties. Za niezrealizowanie inwestycji w Zaułku Świętokrzyskim na właściciela działki została nałożona kara w wysokości miliona złotych. Firma uchylała się jednak od zapłaty. Teraz wyegzekwowaniem należności zajmie się komornik.

Sąd Rejonowy w Świdnicy wydał postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności dotyczącej zapłaty pierwszej raty kary w wysokości 1 miliona złotych wraz z odsetkami liczonymi od dnia 1 sierpnia 2018 roku – wyjaśnia Magdalena Dzwonkowska ze świdnickiego magistratu. Jak dodaje, 11 października miasto skierowało wniosek egzekucyjny do komornika sądowego, który już tego samego dnia wydał dokument zajęcia wierzytelności i tym samym rozpoczął postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi m.in. z nieruchomości przy Zaułku Świętokrzyskim.

Przypomnijmy, „dziura” szpecąca centrum miasta ma wieloletnią historię, a od 11 lat jest związana z developerem Blackrock Properties. W 2007 roku, za 543 tys. złotych spółka kupiła 14 działek znajdujących się przy ulicy Różanej. Według planu miała tam powstać zabudowa usługowo-mieszkalnych, jednak przedsiębiorca miał apetyt na większą inwestycję i planował wybudować w tym miejscu galerię handlową. Podczas późniejszych uzgodnień wyznaczono termin, do kiedy deweloper ma doprowadzić inwestycję do stanu „zerowego”. Oznaczało to wybudowanie podziemnego parkingu, którego strop zrównałby się z poziomem chodnika. Ustalono też kary za niedotrzymanie tego terminu – za pierwszy rok opóźnienia milion złotych, za każdy kolejny kwartał 250 tysięcy. Maksymalnie całość kary może wynieść 3,5 mln złotych. 7 lipca 2015 roku miasto aneksowało umowę z firmą, dając jej dodatkowe 3 lata na doprowadzenie inwestycji do stanu zerowego. Żadne prace nie zostały wykonane.

7 czerwca 2018 roku władze miasta wezwały inwestora do przedstawienia stanu zaawansowania inwestycji. W tym samym dniu firma wystosowała wniosek o wydłużenie terminu o 4 miesiące, deklarując rozpoczęcie w tym czasie I etapu budowy według zupełnie nowego projektu. 18 czerwca świdnickie starostwo wydało pozwolenie na budowę. Miasto jednak złożyło odwołanie w związku z brakiem decyzji lokalizacyjnej na zjazd z drogi publicznej. Równocześnie, z racji niezrealizowania stanu „zerowego” naliczona została pierwsza rata kary w wysokości 1 miliona złotych. Blackrock Properties kary jednak nie zapłaciło, dlatego też do sądu trafił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

Prokurent firmy już wcześniej podkreślał, że spółka nie zgadza się z działaniami miasta i zapowiedział skierowanie sprawy do sądu. Oświadczenie spółki Blackrock Properties Sp. z o.o. odnośnie inwestycji na terenie Zaułka Świętokrzyskiego w Świdnicy:

Dnia 17.04.2018 roku Spółka Blackrock Properties Sp. z o.o. złożyła w  Starostwie Powiatowym w Świdnicy wniosek w sprawie pozwolenia na budowę  budynku handlowo-usługowego w Świdnicy przy ulicy Świętokrzyskiej.

Dwa miesiące później, 15.06.2018 Starosta Świdnicki wydał decyzję zatwierdzającą nowy projekt budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę.

Jednak wydłużony czas weryfikacji złożonego wniosku, który był podyktowany zastrzeżeniami składanymi przez miasto, wpłynął na uniemożliwienie Spółce realizacji pierwszego etapu budowy w zakresie i  terminie, który uchroniłby Spółkę od naliczania jej kary za  niewywiązanie się z umowy.

Ponadto do dnia dzisiejszego Spółka nie otrzymała decyzji rozstrzygającej od Wojewody w związku z odwołaniem się miasta, a tym samym Spółka nie ma możliwości realizacji budowy budynku handlowo-usługowego przy ulicy Świętokrzyskiej.

Michał Nadolski
[email protected]