Strona główna Wydarzenia Barometr Polska-Niemcy w Krzyżowej

Barometr Polska-Niemcy w Krzyżowej

0

6 października o godz. 17.30 w Pałacu (sala Majowa) odbędzie się spotkanie z dr Agnieszką Ładą (Instytut Spraw Publicznych), którego tematem będzie „Obecna sytuacja w stosunkach polsko-niemieckich”. Debata będzie połączona z prezentacją najnowszych badań z cyklu Barometr Polska-Niemcy.

„Barometr polsko-niemiecki” to projekt, który regularnie gromadzi i prezentuje opinie Polaków i Niemców na temat stosunków polsko-niemieckich i ich aktualnych wyzwań. Badania prowadzone są od 2000 roku przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Wyniki tegorocznego badania pokazują, że istnieje duża nieznajomość kraju sąsiadującego z UE w obu krajach, a wyzwania i kwestie historyczne postrzegane są w różny sposób. Jednocześnie istnieje duże zainteresowanie tym drugim krajem i jego rozwojem. Wyniki barometru stanowią dobrą podstawę do wspólnej refleksji na temat stosunków polsko-niemieckich, wizerunku kraju sąsiadującego i sytuacji w tym kraju.

Dr Agnieszka Łada – dyrektor Programu Europejskiego i starszy analityk Instytutu Spraw Publicznych. Jest członkiem Rady Nadzorczej Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Grupy Refleksyjnej przy ministerstwach spraw zagranicznych Polski i Niemiec oraz Polsko-Niemieckiej Grupy Ekspertów Krąg Kwirytów i Grupy Kopernika. Specjalizuje się w następujących zagadnieniach: Niemcy i stosunki polsko-niemieckie, polska polityka zagraniczna i europejska, postrzeganie Polaków za granicą i obcokrajowców w Polsce.

/Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego/