Strona główna Polityka Deklaracja Świdnicka na 100-lecie niepodległości. Czym jeszcze zajmą się radni w piątek?

Deklaracja Świdnicka na 100-lecie niepodległości. Czym jeszcze zajmą się radni w piątek?

0

Przyjęciem “Deklaracji Świdnickiej” z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zajmą się świdniccy radni podczas piątkowej, XLVIII sesji Rady Miejskiej. W planach jest też nadanie tytułów “Zasłużonych dla Miasta Świdnicy” i przeznaczenie dodatkowych środków na ratowanie kamienic.

Sesja rozpocznie się 28 września o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. W godz. 16.00-16.30 planowane są wystąpienia mieszkańców miasta.

Podczas obrad radni zapoznają się także z raportami dotyczącymi stanu realizacji inwestycji miejskich w latach 2015-2018 oraz niskiej emisji kominowej w Świdnicy. Oprócz kwestii przyjęcia kolejnych zmian w budżecie miasta i Wieloletniej Prognozy Finansowej, radni zajmą się też wyrażeniem zgody na przejęcie przez miasto zarządu nad rondem znajdującym się na drodze krajowej nr 35, na skrzyżowaniu ulic Zamenhofa, Plater i Ceglanej.

W planach jest też przyjęcie “Deklaracji Świdnickiej”, która zostanie uroczyście podpisana podczas wspólnej sesji Rad Gmin (Dobromierz, Marcinowice, Jaworzyna, Żarów, Strzegom, Świebodzice, Świdnica i Gmina Świdnica) i Rady Powiatu Świdnickiego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Wspólne posiedzenie radnych odbędzie się 5 października w Auli I LO w Świdnicy. Z treścią deklaracji można się zapoznać poniżej:

Deklaracja Świdnicka
My, mieszkańcy gmin Powiatu Świdnickiego, chcemy w tym szczególnym dla każdego Polaka czasie, jakim jest 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości, wyrazić naszą dumę, wdzięczność oraz podziw dla naszych przodków za ich trud i walkę o niepodległość Ojczyzny. Burzliwe dzieje tych ziem są dla nas świadectwem wielonarodowościowego kontekstu kulturowego i bogactwa historycznego.

Z całą mocą i z pełną świadomością naszej tożsamości czujemy się spadkobiercami szlachetnego rodu Piastów Świdnickich, którzy budowali na tych ziemiach podwaliny rodzącego się w 966 roku Państwa Polskiego i przez stulecia zachowywali wierność królowi polskiemu. Jednocześnie nie zapominamy o wkładzie późniejszych władców, którzy losy tych ziem związali z Koroną Czech, a później dynastią Habsburgów oraz Królestwem Prus. Ich wkład w rozwój i prestiż regionu jest nieocenionym dziedzictwem, z którego dziś możemy czerpać pełnymi garściami, spacerując po pięknie zachowanych, zabytkowych miejscowościach Dolnego Śląska.

Ziemie te przez stulecia były oderwane od Polski. Wróciły do Macierzy dopiero po burzliwych wydarzeniach II Wojny Światowej. Ich polskość od nowa budowali przesiedleńcy z Kresów Wschodnich oraz innych terenów powojennej Polski. Jako ich potomkowie czujemy się odpowiedzialni za dalsze losy regionu. Deklarujemy w tym podniosłym dniu nasze pełne oddanie dla wartości wyznawanych przez naszych przodków — wolności, równości i tolerancji. Chcemy żyć w Polsce otwartej dla każdego niezależnie od pochodzenia, rasy, wyznania czy poglądów. Będziemy wspólnie starać się, by w Powiecie Świdnickim miasta i wsie były dumne ze swojej wielonarodowej przeszłości.

Cieszymy się z osiągnięć ostatnich 29 lat wolności. Odnieśliśmy jako naród sukces nie tylko w dziedzinie gospodarczej, ale i w epokowym dziele budowy demokratycznego państwa. Umocniliśmy nasze bezpieczeństwo, przystępując do NATO. Uzyskaliśmy członkostwo w Unii Europejskiej, której podwalinami stały się wartości chrześcijańskie.

Nasza świdnicka ziemia była już świadkiem wielu niezwykłych, historycznych wydarzeń. Jednak tym najważniejszym był moment pojednania narodu polskiego i niemieckiego. 12 listopada 1989 roku na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Krzyżowej odbyła się słynna już ze swej symboliki msza, podczas której premier Tadeusz Mazowiecki oraz kanclerz Helmut Kohl uścisnęli sobie dłonie na znak pojednania. Wspominamy ów znaczący gest nie bez przyczyny. Wiążemy z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości wielkie nadzieje. Wierzymy, że dzień 11 listopada 2018 roku stanie się pięknie przeżytym narodowym świętem, a także wspólnym mianownikiem dla każdego rodaka i doprowadzi do pojednania nas, Polaków.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Wręczenie przez Przewodniczącego Rady oraz Prezydenta Miasta dyplomów nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Świdnicy” wraz z pamiątkowym medalem dla: Pani Krystyny Lasek, Pana Zygmunta Zelka.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej.
 6. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym za okres 2014-2018 – podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnicy oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 7. Ocena stanu realizacji inwestycji w latach 2015-2018 z uwzględnieniem udziału środków zewnętrznych – prezentacja.
 8. Likwidacja niskiej emisji kominowej, kierunki dalszych działań – prezentacja.
 9. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 10. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych.
 11. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta Świdnicy.
 12. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 31.08.2018 r.
 13. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 14. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 15. Zakończenie XLVIII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.
 16. Zakończenie kadencji Rady Miejskiej 2014-2018.

Wykaz projektów uchwał na XLVIII sesję Rady Miejskiej:

XLVIII/1. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego przy ulicy Polna Droga w Świdnicy,

XLVIII/2. w sprawie zwolnienia Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Świdnicy z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miasto Świdnica,

XLVIII/3. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu mieszkalnego z komunalnego zasobu Gminy Miasto Świdnica,

XLVIII/4. w sprawie przejęcia zarządzania drogą krajową nr 35 w zakresie realizacji zadania pn. “Zagospodarowanie ronda w ciągu DK35”,

XLVIII/5. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

XLVIII/6. w sprawie przyjęcia Deklaracji Świdnickiej,

XLVIII/7. w sprawie udzielenia, z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2018r., dotacji celowych na interwencyjne prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy,

XLVIII/8. w sprawie udzielenia, z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2018r., dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie,restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy,

XLVIII/9. w sprawie zmiany budżetu,

XLVIII/10. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy,

XLVIII/11. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy,

XLVII/12. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy,

XLVII/13. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach ulic: Stawki-Lipowa-Westerplatte w Świdnicy.

Michał Nadolski
[email protected]