Strona główna Temat dnia Blisko 10 milionów na Park Młodzieżowy. Co z odbudową wieżyczki?

Blisko 10 milionów na Park Młodzieżowy. Co z odbudową wieżyczki?

12

Kolejny zielony teren w Świdnicy doczeka się rewitalizacji. Prawie 9 mln 900 tys. złotych ma pochłonąć odnowa Parku Młodzieżowego. Urzędnikom udało się zdobyć na ten cel wielomilionowe dofinansowanie, które jednak nie trafi na odbudowę słynnej wieżyczki i fontanny.

Stan parku, zarówno zieleni jak i ścieżek, wskutek braku prac modernizacyjnych wynikających przede wszystkim z braku funduszy, uległ degradacji i wymaga rewitalizacji – twierdził jeszcze w kwietniu 2018 roku skarbnik miasta, Kacper Siwek. Wtedy też władze Świdnicy dostały od radnych zielone światło na złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji. Na wykonanie niezbędnej dokumentacji przeznaczono 172 tys. złotych.

W ramach projektu wykonano inwentaryzację dendrologiczną, analizy przedprojektowe w tym: analizę komunikacyjną, analizę dendrochronologiczną, analizę gatunkową, analizę dokumentów studialnych, koncepcję układu ścieżek, koncepcję zagospodarowania przestrzenno-funkcjonalnego terenu parku, koncepcję zieleni. Dokonano doboru nawierzchni parkowych, małej architektury, doboru gatunkowego. Prace przeprowadzono z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich dla parku, w oparciu o kwerendę historyczną. Koncepcję uzgodniono z wałbrzyską delegaturą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – wyliczają projektanci z pracowni architektury krajobrazu IKROPKA, którzy wraz z pracownią BMT Polska zajęli się przygotowaniem dokumentacji.

Złożony przez miasto wniosek został ostatnio pozytywnie zaopiniowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ma również wstępne zapewnienie dofinansowania z Ministerstwa Środowiska. – Koszt rewitalizacji Parku Młodzieżowego, według złożonego projektu, to prawie 9 milionów 900 tys. złotych. Inwestycja obejmie całą powierzchnię, czyli około 11 hektarów. Przygotowana koncepcja zieleni zakłada odtworzenie cennego historycznego i przyrodniczego układu kompozycyjnego. Zachowany ma zostać leśny charakter parku, pojawią się nowe nasadzenia drzew i krzewów. W planach jest również utworzenie polany wypoczynkowej – wyjaśnia Magdalena Dzwonkowska ze świdnickiego magistratu. Z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko miasto otrzyma na ten cel 7 mln 830 tys. złotych.

Altana i fontanna w Parku Młodzieżowym. Kolekcja Portalu Świdnica-Moje Miasto

Środki te nie trafią jednak na odtworzenie centralnego punktu Parku Młodzieżowego. – Oddzielnym zadaniem, które chce zrealizować Urząd Miejski jest odbudowanie słynnej wieżyczki i fontanny, co niestety według założeń POIŚ nie może zostać dofinansowane. Miasto chce jednak wykonać tę część zadania na własny koszt – dodaje Dzwonkowska. Wieżyczka powstała w 1875 roku i przetrwała do XXI wieku. W roku 2005 ogrodzono ją wysokim płotem, a w 2007 rozebrano. Była w tak złym stanie technicznym, że cała konstrukcja mogła w każdej chwili runąć. Od 10 lat rozmontowana konstrukcja leży na terenie świdnickiej ciepłowni. Od lat mieszkańcy i społecznicy starają się, by altanka wróciła do Parku Młodzieżowego.

Michał Nadolski
[email protected]