Strona główna Wydarzenia Świebodzice Uwaga! Utrudnienia i objazdy w Świebodzicach

Uwaga! Utrudnienia i objazdy w Świebodzicach

0

Kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej w Świebodzicach czekają w najbliższym czasie spore utrudnienia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Wałbrzych rozpoczęła realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni drogi krajowej nr 34 w km 0+450 – 1+778 m. Świebodzice”. Prace prowadzone będą na ul. Wałbrzyskiej i Piłsudskiego, w trzech etapach. Obejmą frezowanie nawierzchni i położenie nowej warstwy. To oznacza częściowe wyłączenie jezdni z ruchu kołowego.

UWAGA – autobusy komunikacji miejskiej będą poruszać się wytyczonymi objazdami:

ETAP 1, zamknięciu ul. Piłsudskiego, od 27.08.2018

1. Objazd ul. Łączną i ul. Strzegomską.
2. Trzy przystanki zlokalizowane przy ul. Piłsudskiego będą zamknięte na okres od 27.08.2018 do 10.09.2018 r. – (patrz mapa nr 1)
3. Przystanki zastępcze na ul. Wałbrzyskiej.

ETAP 2, zamknięciu ul. Wałbrzyskiej, od 11.09.2018:

1. Objazd ul. Świdnicką, obwodnicą, ul. Wałbrzyską i ul. Kasztanową.
2. Dwa przystanki przy ul. Wałbrzyskiej zamknięte na okres od 11.09.2018 do 25.09.2018 r. – (patrz mapa nr 3)
3. Przystanki zastępcze na ul. Świdnickiej i ul. Wolności.

ETAP 3 zamknięciu ul. Piłsudskiego (rejon skrzyżowania z ul. Wałbrzyską), od 3.10.2018r:

1. Objazd ul. Łączną i ul. Strzegomską.
2. Trzy przystanki przy ul. Piłsudskiego zamknięte na okres od 03.10.2018 do 14.10.2018 r. – (patrz mapa nr 2)
3. Przystanki zastępcze w ul. Wałbrzyskiej.

Jeśli chodzi o kierowców, na remontowanych odcinkach obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy i wahadłowy:

ETAP 1

– ruch jednokierunkowy w ciągu ul. Piłsudskiego (od skrzyżowania z ul. Wałbrzyską do skrzyżowania z ul. Łączną sygnalizacja świetlna)
– objazd (od ul. Jeleniogórskiej) ul. Łączną i ul. Strzegomską

ETAP 2

– całkowite zamknięcie ruchu w ciągu ul. Piłsudskiego (w obrębie skrzyżowania z ul. Wałbrzyską sygnalizacja świetlna),

– ruch wahadłowy w czasie robót połówkowych w ciągu ul. Wałbrzyskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. Piłsudskiego sygnalizacja świetna)

– objazd (od ul. Jeleniogórskiej) ul. Łączną, Strzegomską i Świdnicką.

ETAP 3

– ruch samochodowy na ul. Wałbrzyskiej w rejonie skrzyżowania, będzie ręcznie sterowany w czasie dniówki roboczej (ruch wahadłowy)

– ruch samochodowy odbywać się będzie na ul. Piłsudskiego w jednym kierunku na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do skrzyżowania z ul. Polną

– ruch samochodowy odbywać się będzie na ul. Piłsudskiego w obu kierunkach na odcinku od ul. Jeleniogórskiej do skrzyżowania z ul. Polną.

– objazd (od ul. Jeleniogórskiej) ul. Łączną, Strzegomską i Świdnicką

/UM Świebodzice/