Strona główna Polityka Radni na dobre wracają do pracy. Jutro sesja Rady Miejskiej

Radni na dobre wracają do pracy. Jutro sesja Rady Miejskiej

0

Między innymi nadaniem tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy Zygmuntowi Zelkowi i Krystynie Lasek, uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Szarych Szeregów, a także przyjęciem zmian w budżecie miasta zajmą się samorządowcy podczas piątkowej, XLVII sesji świdnickiej Rady Miejskiej.

Podczas jutrzejszych obrad radni zapoznają się także z raportami dotyczącymi stanu bezrobocia i przeciwdziałaniu bezrobociu w Świdnicy w 2017 roku, oraz o stanie przedsiębiorczości w Świdnicy w 2017 roku. Na sesji przedstawiona zostanie też informacja o gospodarowaniu nieruchomościami gminnymi.

Z uwagi na zbliżające się wybory samorządowe radni zajmą się także przyjęciem uchwały o powołaniu obwodu głosowania w świdnickim Areszcie Śledczym i w szpitalu „Latawiec”. Należy się też spodziewać przegłosowania uchwały w sprawie dodatkowych środków przeznaczonych na remonty zabytków i kamienic.

Sesja rozpocznie się 31 sierpnia o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. W godz. 16.00-16.30 planowane są wystąpienia mieszkańców miasta.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XLVII sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołów z XLV i XLVI sesji Rady Miejskiej.
 5. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Szarych Szeregów w Świdnicy.
 6. Informacja o gospodarce nieruchomościami Gminy Miasto Świdnica w latach 2015-2017.
 7. Raport o stanie bezrobocia i przeciwdziałaniu bezrobociu w Świdnicy w 2017 r.
 8. Raport o stanie przedsiębiorczości w Świdnicy w 2017 r.
 9. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 21.06.2018 r.
 11. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 12. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 13. Zakończenie XLVII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał na XLVII sesję Rady Miejskiej:

XLVI/1. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Kliczkowskiej 12a w Świdnicy,

XLVI/2. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Kliczkowskiej 12 a w Świdnicy,

XLVI/3. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy,

XLVI/4. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy,

XLVI/6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się przy Placu Grunwaldzkim 11 w Świdnicy – schron,

XLVII/7. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

XLVII/8. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Szarych Szeregów w Świdnicy,

XLVII/9. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć przez nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,

XLVII/10. w sprawie zmiany budżetu,

XLVII/11. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy,

XLVII/12. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie udzielenia, z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2018 r., dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy,

XLVII/13. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

Michał Nadolski
[email protected]