Strona główna 0_Slider Ścieżka rowerowa wzdłuż „trzydziestki piątki”? Drogowcy planują budowę

Ścieżka rowerowa wzdłuż „trzydziestki piątki”? Drogowcy planują budowę

14

Mająca blisko 4,5 kilometra długości ścieżka pieszo-rowerowa biegnąca wzdłuż drogi krajowej nr 35 ma szansę na realizację. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdza, że taka trasa znalazła się w drogowych programach inwestycyjnych. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy dokładnie miałaby ona zostać zrealizowana.

Już w ubiegłym roku drogowcy mówili o planach wyremontowania tych chodników i ścieżek wzdłuż „trzydziestki piątki”, których stan jest najgorszy. Zapowiadano też, że GDDKiA zajmie się poprawą bezpieczeństwa na odcinku Świdnica-Pszenno w ramach „Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

W zakresie zadania przewidziano wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Sikorskiego w Świdnicy do ulicy Krótkiej w Pszennie. Przebudowane zostaną również skrzyżowania wraz z sygnalizacjami świetlnymi w zakresie przejazdów dla rowerzystów, powstanie kładka dla pieszych i rowerzystów przez rzekę Bystrzycę oraz przejście przez nasyp kolejowy. Droga zostanie wyposażona w urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego – wyjaśnia Lidia Markowska z wrocławskiego oddziału GDDKiA, odpowiadając na interpelację świdnickiego radnego Jana Jaśkowiaka.

Samorządowiec interesował się nie tylko możliwością budowy drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 35, ale także o uwzględnienie w miejskich planach ścieżki dla miłośników dwóch kółek, biegnącej od ulicy Esperantystów (na wysokości stacji benzynowej Orlen) w kierunku centrum, przez polną drogę wzdłuż ogródków działkowych oraz ulicę Parkową do parku Saperów. – Decyzja o budowie tej drogi rowerowej będzie rozpatrywana po wybudowaniu drogi rowerowej wzdłuż ul. Esperantystów. W chwili obecnej wyprowadzanie ruchu rowerowego na drogę krajową bez możliwości kontynuowania jazdy nie jest dobrym rozwiązaniem – tłumaczyła z kolei prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Inwestycja ta zależy więc od realizacji planów GDDKiA. Drogowcy jednak na razie nie podają terminu wykonania robót, zaś szczegółowy zakres prac ma zostać przez nich ustalony na etapie projektowania rowerowej trasy.

Michał Nadolski
[email protected]