Strona główna 0_Slider Niepełnosprawny musi być sprawny w urzędzie?

Niepełnosprawny musi być sprawny w urzędzie?

0

Uzyskanie karty parkingowej przez osobę niepełnosprawną przypomina drogę przez mękę. Chociaż przy załatwianiu innych formalności nie jest to wymagane, złożenie wniosku o wydanie karty możliwe jest jedynie po osobistej wizycie w urzędzie. – To bezduszność i dodatkowe upokarzanie niepełnosprawnych – twierdzi jeden z mieszkańców. Nie mógł on wybłagać urzędników o przyjęcie wniosku złożonego przez niego w imieniu osoby niepełnosprawnej, której jest pełnomocnikiem.

Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością często wymagają rehabilitacji lub długotrwałego leczenia, co z kolei oznacza konieczność regularnego dojazdu do przychodni lub szpitala. Jednak możliwość zaparkowania możliwie najbliżej wejścia do placówki medycznej, na wydzielonym miejscu dla osób niepełnosprawnych, jest możliwa jedynie z kartą parkingową. Aby złożyć wniosek o jej wydanie, schorowana osoba – często mająca problem z poruszaniem się – musi osobiście stawić się w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dla wielu stanowi to przeszkodę nie do pokonania.

Z kłopotliwymi zasadami wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych zmierzył się ostatnio świdniczanin, który poprosił o interwencję w walce z biurokratyczną machiną. Nie jest to jednak problem występujący wyłącznie w Świdnicy – takie same trudności zgłaszano w innych miastach. Media opisywały podobne sytuacje m.in. w Jeleniej Górze, Białymstoku, Grudziądzu, czy też w Krakowie.

Jak tłumaczy Krystyna Jakszycka, dyrektor Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świdnicy, nie jest to zła wola urzędników, a efekt przepisów obowiązujących od czterech lat. Mowa o rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 30 czerwca 2014 roku w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. To właśnie tam znalazł się zapis mówiący o konieczności osobistego złożenia wniosku o wydanie karty. Wyjątek dotyczy jedynie osób niepełnoletnich i ubezwłasnowolnionych całkowicie. Jakszycka potwierdza przy tym, że problem wywoływany przez prawny wymóg osobistego stawiennictwa jest urzędnikom dobrze znany. Pomimo chęci ułatwienia całej procedury osobom niepełnosprawnym, bez zmiany przepisów PZON nie może nic zrobić.

Zapytanie w sprawie możliwości zmiany rozporządzenia skierowaliśmy do posłów na Sejm wybranych z okręgu wałbrzyskiego.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Dariusz Nowaczyński