Strona główna 112 Coraz więcej zgłoszeń do straży miejskiej

Coraz więcej zgłoszeń do straży miejskiej

3

Świdniccy strażnicy odbierają coraz więcej zgłoszeń. I półrocze 2018 roku okazało się rekordowe.

Dyżurni Straży Miejskiej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. przyjęli 3472 zgłoszenia, w tym 2773 z prośbą o interwencję od mieszkańców Świdnicy. W porównaniu do tego samego okresu w 2017 r. przyrost wyniósł 7,9% w ilości zgłoszeń i 12,8% w ilości zgłoszeń od osób prywatnych. Zwiększająca się sukcesywnie liczba kamer w naszym mieście daje możliwość efektywniejszej pracy w ujawnianiu wykroczeń. W pierwszym półroczu 2017 r. ujawniono 338 zdarzeń zarejestrowanych przez kamery, natomiast w 2018 r. było ich już 448 co stanowi przyrost o 32% w omawianych okresach czasu. Wzrosty nastąpiły również w liczbie spraw skierowanych do sądu ( 2017 r. – 0 postępowań i 2018 r. –  108 postępowań), co stanowi wzrost o 116%. Liczba pism zarejestrowanych w dzienniku korespondencji Straży  Miejskiej w 2017 r. to 1638 szt., natomiast w 2018 r. 2030 szt. – wzrost o 24% spraw załatwianych w taki sposób.

/Źródło Straż Miejska w Świdnicy/