Strona główna Polityka Zarząd powiatu świdnickiego z absolutorium

Zarząd powiatu świdnickiego z absolutorium

0

Siedemnastoma głosami za przy pięciu przeciw zarząd powiatu świdnickiego otrzymał dzisiaj od Rady Powiatu absolutorium za wykonanie budżetu z 2017 roku. Rok skończył się na plusie.

Po stronie dochodów było blisko 143 mln złotych. Z kolei wydatki pochłonęły niecałe 142 miliony, przy pierwotnie planowanych ponad 144 mln złotych. Tym samym, chociaż zakładano osiągniecie deficytu w wysokości 1,5 mln złotych, ostatecznie rok zakończył się nadwyżką na poziomie 1,2 mln złotych.

W 2017 roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu powiatu trafiło ponad 7,5 mln złotych, natomiast 3 miliony przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

Sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu świdnickiego za 2017 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz komisję rewizyjną rady.

Negatywnie w sprawie przedstawionego wykonania budżetu wypowiedzieli się m.in radni z klubu Wspólnoty Samorządowej. Odnieśli się oni chociażby do kwestii osiągniętej nadwyżki. – Nadwyżki tej zarząd nie spożytkował choćby na wykup obligacji i zmniejszenie zadłużenia powiatu. Odnotować należy w tym miejscu wzrost wynagrodzeń w porównaniu do roku poprzedniego
o kwotę 3.240.187 zł oraz brak spektakularnych sukcesów w pozyskaniu środków z UE – wyliczyli radni w oświadczeniu.

/opr. mn/