Strona główna Polityka Absolutorium i wręczenie nagród. Zbliża się sesja Rady Miejskiej

Absolutorium i wręczenie nagród. Zbliża się sesja Rady Miejskiej

2

Wręczeniem nagród zwycięzcom konkursu na zaprojektowanie logo kampanii “Żonkilowe Pola Nadziei” oraz nagrodzeniem najlepszych gimnazjalistów rozpocznie się XLV sesja świdnickiej Rady Miejskiej. 21 czerwca rajcy podejmą też decyzję w sprawie udzielenia absolutorium prezydent Świdnicy, Beacie Moskal-Słaniewskiej.

Sesja absolutoryjna w 2017 roku

Podczas przyszłotygodniowej sesji radni zapoznają się także z analizą dotyczącą stanu gospodarki odpadami na terenie miasta za rok 2017, podejmą decyzję o przyjęciu Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej do 2030 roku, na nowo ustalą wynagrodzenie prezydenta Świdnicy oraz zajmą się kolejnymi zmianami w budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Sesja rozpocznie się 21 czerwca o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. W godz. 16.00-16.30 planowane są wystąpienia mieszkańców miasta.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XLV sesji Rady Miejskiej.
 3. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu na zaprojektowanie logo kampanii “Żonkilowe Pola Nadziei” prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych “Hospicjum” w Świdnicy
 4. Wręczenie nagród rzeczowych i statuetek Primus Inter Pares sześciu najlepszym, tegorocznym absolwentom III klas oddziałów gimnazjalnych świdnickich szkół podstawowych i Katolickiego Niepublicznego Gimnazjum im. ks. Franciszka Blachnickiego w Świdnicy.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Świdnicy za 2017 rok i udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium:
  • a) wystąpienie Prezydent Miasta Świdnicy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.
   b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.
   c) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok
   d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świdnicy za 2017 r.
   e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Świdnicy za 2017 r.
   f) podjęcie uchwał:
   – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok,
   – w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 8. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasto Świdnica za rok 2017.
 9. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XLV/: 3-8).
 10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 25.05.2018 r.
 11. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 12. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 13. Zakończenie XLV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał na XLV sesję Rady Miejskiej:

 • XLV/1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok,
 • XLV/2. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
 • XLV/3. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,
 • XLV/4. w sprawie podziału Gminy Miasto Świdnica na sektory odbierania odpadów komunalnych,
 • XLV/5. w sprawie przyjęcia projektu “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Świdnica”,
 • XLV/6. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030,
 • XLV/7. w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych,
 • XLV/8. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Świdnicy – Pani Beaty Moskal – Słaniewskiej,
 • XLV/9. w sprawie zmiany budżetu,
 • XLV/10. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Świdnica.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

/opr. mn/